Fakulta sportu a zdraví

Fakulta sportu a zdraví
Plánování stavby začalo v roce 1962. V prvních skicách byla budova navržena dvoupodlažní s velkým množstvím prosklených ploch. Měla obsahovat čtyři tělocvičny s výškou přes dvě podlaží, bazén, třídní místnosti a knihovnu. V druhém poschodí se podle plánu dále nacházely tři asymetricky řešené posluchárny. V roce 1964 byl původní plán rozšířen směrem k jihu, kde vzniká dvůr, tři tělocvičny a různá tréninková zařízení. Finální plán byl však vytvořen až v roce 1965, kdy bylo změněno umístění tělocvičen a přidáno zdravotnické zařízení. Mezi lety 1966 a 1971 byly během výstavby plány znovu radikálně změněny.
Současná budova sestává ze dvou křídel vybíhajících z hlavní budovy. Budova má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Na rozdíl od ostatních univerzitních budov z červených cihel je fasáda fakulty v bílé barvě.
Eva Bečvářová, Matěj Kosík
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Alvar Aalto