Elementa

Elementa
Autor: Otto Steidle
Adresa: Bertold-Brecht-Strasse, Norimberk, Německo
Realizace:1972-74


Stěžejním bodem tohoto experimentu je společenská, přístupová a pěší úroveň v prvním patře. Tato platforma je opatřena rampami, schodišti a výtahem, které jsou vzájemně propojeny mostem pro pěší. Přístup do jednotlivých bytů je po schodištích posunutých o půl podlaží. Zvolená sloupová konstrukce s na ozub osazenými ztužujícími stěnami umožnil prostorovou a půdorysnou volnost při koncipování bytů. Individualita jednotlivých nájemníků byla zohledněna jak při počátečním členění, tak se s ní počítalo i při pozdějších změnách dispozic. Navenek jsou jednotlivé byty rozlišeny barvou, materiálem, ozeleněním, popř. zastíněním oken, markýzami a pergolami. V historii nalezneme spoustu příkladů, kdy urbánní celek tvoří rozdrobená forma.
Zajímavý experiment má v Mnichově svého staršího, komornějšího a hezčího bratříčka, v němž má ateliér i jeho autor. Těmito příklady Steidle dokazuje, že betonové prefabrikované domy nemusí být slepou cestou vývoje jako u nás a v úzkém spojení s přírodou naopak vyhledávaným druhem bydlení.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Otto Steidle