Edith Farnsworth House

Edith Farnsworth House
Farnsworth House byl postaven jako víkendový domek pro zámožnou, podnikavou a nezávislou doktorku Farnsworthovou. Dům je jedinou soukromou obytnou stavbou, kterou architekt Ludwig Mies van der Rohe ve Státech postavil. Farnsworth House je poučnou lekcí v omezenosti fotografie při vyjádření smyslových, kinestetických a prostorových pocitů.
Dům se nachází na obřím pozemku v těsném sousedství řeky Fox River. Okolní zahrada je pojata jako luxusní naturalistické dílo, jehož autorem je americký zahradní architekt Lanning Roper. Zahradu vyplňují kvalitní sochařská díla, kterým vévodí dům bez základů. Válcové vnitřní jádro ztužuje celou lehkou konstrukci domu, bílá barva konstrukce kontrastuje s okolní bujnou zelení. V očekávání možných povodní vyzdvihnul Mies obytný prostor do 5 stop nad úrovní terénu, což se však později ukázalo jako nedostatečné, poněvadž dům byl jednou z povodní velmi silně poškozen.
Do domu vstoupíme po velmi pohodlných schodech přerušených venkovní palubou. Vstup do domu je velmi pozvolný a vyjadřuje Miesův oblíbený motiv prolínání exteriéru a interiéru, užitý například u brněnské Vily Tugendhat. Samotný vstup do domu není příliš znatelný, poněvadž 100% transparence obvodového pláště nevytváří klasické pocity vnitřního uzavřeného prostoru. Můžeme s klidem prohlásit, že Farnsworth House potřel rozdíl mezi interiérem a exteriérem, čímž se stal zcela neobyvatelným. Forma zde zvítězila nad funkcí, každopádně gesto je skvělé. Forma domu z části sleduje japonské vlivy v architektuře, velmi markantní je tento vztah patrný v geometrickém řádu domu a vztahu k sousední plynoucí řece.
Doktorka Farnsworthová dům příliš neužívala, v roce 1972 jej koupil britský lord Palumbo, který dům zařídil Miesovým nábytkem a užíval jej jako soukromý úkryt navzdory velkorysému otevření domu do okolí. Farnsworth House je mimořádným utopickým snem, který vyznívá ve vztahu k okolním roztroušeným domům v sousedství o to nepoužitelněji.
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Válcové jádro?
Matěj Koníček
21.06.13 09:39
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Ludwig Mies van der Rohe