Dům ve vinici

Dům ve vinici
Ivan Gürtler : Dom vo vinici
Záujem o individuálnu rekreáciu, či využívanie voľného času sa dnes spája s pojmom chata, chalupa, domec a podobne. V mnohých prípadoch sa rekonštruované objekty ľudovej architektúry adaptujú na tieto účely, alebo sa projektujú a stavajú nové objekty. V oboch prípadoch ide o veľmi závažný čin. V oblastiach krajinne veľmi exponovaných a hodnotných možno zachovať architektúru, citlivo vkomponovanú do prírodného prostredia, alebo modernú architektúru, s maximálne funkčnými a architektonicko-výtvarnými hodnotnými priestorami, začleniť tak, aby sa nenarušila priorita okolia.
Ako vieme, chaty a iné rekreačné zariadienia sa však stavajú väčšinou živelne, bez širších urbanistických závislostí, nerešpektujú sa krajinné hodnoty a špecifiká predmetného územia. Projekt a realizácia podleiha ľubovôli a vyhovuje nevyvinutému vkusu používateľa, nerešpektuje všeobecný záujem, čím sa znehodnocuje bezprostredné okolie i krajina.
Třeba oceniť úsilie stavebníkov, ktorí cieľavedome riešia tento problém a architektov, krotí seriózne pristupujú i k architektonickým dielam naoko malým, ale významom nie menším a riešia ich na patričnej profesionálnej úrovni.
Dom vo vinici je jedným z realizovaných projektov, v ktorých architekt vychádzal v prvom rade z krajinných daností a zo špecifičnosti pozemku na južnom svahu Drahanskej vrchoviny. Jednoduchý geometrický tvar sa primkýňa k mäkko tvarovanému terénnemu reliéfu.
Charakteristický obytný priestor sa podriaďuje celkovej dispozičnej priestorovej koncepcii chaty, určenej na celoročnú prevádzku. Priestor sa delí v správnych proporciách, na jednotlivé fukčné celky, ktoré majú vysokú architektonickú kvalitu. Uplatňujú sa v ňom interiérové priehľady (kontakty) do exteriéru – na Slavkov. Okolo centrálneho priestorového a výtvarného prvku – ohnišťa – si autor vytvoril jednoduchý a pôsobivý priestor vo dvoch úrovniach.
Celkovému architektonickému poňatiu zodpovedajú v správnej miere volené priestorové architektonické výrazové prostriedky, obohatené o konštrukčné prvky, ktoré logicky vyplývajú z jednoduchej konštrukcie. Voľba stavebných materiálov je logická a podporuje i vo farebnom riešení architektonicko-výtvarný autorov zámer. Konštrukčne zaujímavo je riešená veľká okenica terasy v časti strechy.
Možno si len želat, aby podobných rekreačných objektov, na takejto vysokej architektonickej a výtvarnej úrovni bolo v krajine čo najviac. I táto malá stavba dokazuje, že kvalitná koncepcia, vhodné konštrukčné riešenie a správný výber materiálov sú základnými predpokladmi, ako si možno pomerne lacno a rýchle vytvoriť hodnotné a pôsobivé prístrešie.

Slovo autora / Dom vo vinici, jako som nazval svoju drevenú zbíjanú stavbu, je rekreačná chata na celoročné používanie. Koncepciu som podriadil programovým podmienkam a hmotným predpokladom, ktorých cieľom bolo vytvoriť na úzkej stavebnej parcele – vinici – charakteristický obytný priestor. Tejto mojej predstave zodpovedá jeden priestor v tvare klinu, „klinu do krajiny“, funkčne rozdelený len konštrukciou.
Mezdi dvoma štítmi je terasa so zdvíhateľnou strechou, ktorú od interiéru, t. j. miestnosť s krbom, kuchynka a jedáleň, oddeľuje presklená stena s posuvnými dverami. Schody vedú do spacieho priestoru, so štyrmi lôžkami, ktorý je z južnej strany presvetlený oknom v streche. Severným oknom v arkieri možno priamo z lôžka pozorovať krajinu. Konštrukcia na betónovom základe, s malou pivnicou, je zbíjaná bez skeletu. Vnútorné a vonkajšie pobitie šablóny s tepelnou izolačnou vrstvou tvorí samonosné štíty, spojené základovým roštom, stropom na prichradových nosníkoch a zadnou stenou. Strechu pokrýva zvlnený plech. Jej pohyblivú časť (slúži súčasne jako okenica) tvori jednoduchý mechanizmus. Nastavenie strechy môže regulovať a fixovať jedna osoba.

Technické údaje: dľžka 891 cm, šírka 444 cm, výška 598 cm
Použitý materiál: betón, drevo (červ. Smrek), Float skol, keramická dlažba, zvlněný plech
Čas výstavby: 40 dní (3 študenti humanitného smeru)
Rok výstavby: október 1970
Cena materiálu: 30 000 Kčs
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
nádhera
sauer
27.12.08 06:13
zobrazit všechny komentáře