Dům v Cape Schanck

Dům v Cape Schanck
Zvlněná krajina v okolí Cape Schanck je utvářena především vyčištěnými travnatými dunami (jež jsou v místě známy jako Cups region - doslovně: oblast misek) a rozsáhlými plochami hustých pobřežních vřesovišť a křovisek Ti-tree. Lokalita spadá do zóny se zvýšeným nebezpečím požárů a předtím, než oblast zásadním způsobem vyčistili první evropští osadníci, zde žili domorodci.

Při první návštěvě místa jsme objevili zbytky dutého vyhořelého kmene. Tato informace ovlivnila počátek architektonického hledání podoby interiéru i exteriéru, u nichž forma duté kulatiny navodila možnosti architektonického řešení.

Místo je položeno na vysoké vnitrozemské duně, mezi hustými křovisky pobřežních stromů Ti-tree, s dalece otevřenými západními pohledy. Při vstupu je návštěvník konfrontován s mohutnou zdí, která ukrývá formu hlavního vyššího podlaží. Nižší podlaží vybíhá z příkré pozemní plošiny jako jakási podstava a vytváří patu - téměř jako okolní duny. Točitá příjezdová cesta stoupá na strmý svah, a dostává se tak k vyššímu podlaží - za zástěnu plotu, který tají pohledy za ním. Tady je návštěvník uveden ke vstupnímu zážitku - odsud se otevírají široké pohledy na obytný prostor, terasu i bazén.

Program domu odpovídá potřebám páru na penzi a jejich početné rodiny, která je často navštěvuje s vnoučaty. Hlavní objem vyššího podlaží (který je pojatý jako dutý kmen) zahrnuje kuchyň, jídelnu, obytný prostor, garáž a prádelnu. Ve vedlejším objemu vyššího podlaží (pojatém jako větev vybíhající z kmene) je umístěna pracovna, hlavní ložnice a koupelna. Oba tyto objemy jsou zvenku obloženy místním skvrnitým tvrdým dřevem, jež je černě mořené. Cedrová okna a obložení, které jsou ponechány přírodní, se "navlékají" na černý exteriér a zdůrazňují rozdíl mezi vnitřkem a vnějškem, jako by šlo o přirozenou součást procesu stárnutí. V nižším podlaží se nacházejí ložnice hostů a je zde také ukryto technické zázemí a obslužné prostory domu i bazénu.

Dům je orientován na severozápad, kam se doširoka otevírá výhledům. Západní okna jsou kvůli zajištění kontroly nad pasivním ohříváním domu v letních měsících chráněna mohutnými přesahy (slunolamy) a elektrickými vnějšími žaluziemi, které se automaticky sklopí, jakmile slunce překročí severní osu. Také rozsáhlé severní prosklení je chráněno sluneční clonou, jež v létě omezuje pronikání slunečních paprsků. Další zohlednění požadavků udržitelného rozvoje představuje například instalace plně automatického elektrického systému (který eliminuje zbytečné ztráty energie), voda ze studny užívaná pro zahradu i bazén a cisterny sloužící k zachycování dešťové vody pro veškeré domácí potřeby; městský vodovod byl sice dosažitelný, nicméně stavebníci se shodli na tom, že napojení na něj není nezbytné.

Dům zapadá do krajiny díky své formě, materiálu i barvě. Profil nakloněného černého vertikálního obložení odkazuje ke klenutým strukturám stromů Ti-tree. Objem vyššího podlaží prodlužuje kopec a zvedá se k hřebenu. Z dálky tato zalomená forma koresponduje se zvlněným profilem křovisek a budova se noří do svého okolí.
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
hmm
Jan Stolek
13.03.08 01:02
..na penzi
Richard Boura
13.03.08 08:34
australie
Miroslav Peterka
16.03.08 03:48
krása
Pavel Fejt
17.12.08 11:28
jo
Cizinsky Milan
20.02.09 12:41
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Jackson Clements Burrows Pty Ltd Architects