Dům u Hamerského rybníka

Dům u Hamerského rybníka
Autor: Jan Špaček
Projekt:1998; 2000-02
Realizace:2004-05


URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ tohoto i sousedního rodinného domu vychází ze snahy o vytvořeni jednotné kompozice nově vznikajícího sportovního areálu, ke kterému oba domy přiléhají a jsou sním i komunikačně spojeny. Výrazná nová hmota přízemni sportovní haly s restaurací, situovaná na pozemek mezi velkým rybníkem a korytem potoka, vyvolává potřebu vytvořit k ní na opačné straně tohoto areálu dostatečné velký hmotový opozit. Pro rodinný dům byla zvolena forma jednopodlažního objektu, která pojetím exteriéru rezonuje s charakterem architektury sportovní haly a respektuje výjimečné přírodní prostředí. Diky nadstandardně velkým dispozicím vznikl rozlehlý obytný komplex, a tím je dosaženo harmonického spolupůsobení a vyváženosti všech hmot.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
Přízemní objekt nepravidelného čtvercového půdorysu, podsklepený v celém rozsahu, je zastřešen formou dvojvrstvého, velmi ploché jehlanové střechy, kde mezi jednotlivými vrstvami vzniká škvíra bazilikálního osvětlení. Pod její linií probíhá vnitřní komunikace, vymezující jednotlivé zóny bydlení.
Hustě kladené krokve 10x25 cm jsou po obvodu střechy uloženy na viditelnou dvojici vaznic o stejném profilu, podpíranou taktéž zdvojenými dřevěnými pilíři. Tento systém vytváří základní charakteristický detail stavby, uplatňující se výrazně i v interiéru. Hmota stavby je dynamizována hrou světla a stínu díky různému vyložení střechy vzhledem k obvodovému zdivu. Základním stavebním materiálem jsou porothermové bloky a lepené tesařské konstrukce. Dále se zde výrazně uplatňuje sklo a kámen, a to jak ve formě
obkladů, tak masivního zdiva. Vždy se jedná o opuku. Velké prosklené otvory umožňují výstup z obytných částí domu a prostoru bazénu do otevřeného atria nebo přímo do zahrady. Tato francouzská okna jsou výhradně posuvná, krytá posuvnými dřevěnými žaluziemi.
Střešní krytina je tvořena částečně betonovými taškami KM Beta, částečně titanzinkovým plechem. Dům je doplněn zahradními zdmi z opukového kamene, prokládanými pevnými i posuvnými dřevenými plochami.

DISPOZICE
V místě největšího přesahu střech na západní straně domu je situován vstup. Přes vstupní halu s vazbou na šatnu se vejde do centrální komunikace, která obemyká čtvercový obývací prostor s krbem. Tato komunikace je shora nasvětlena bazilikálním způsobem, podstřešními okny. Na jižní straně se uvolňuje od obvodového zdiva a dostává charakter obytné haly. Ta je volně propojena s prostorem kuchyně a jídelny a směrem na jihovýchod také s prostorem bazénu. Všechny tyto tři zmíněné prostory jsou odděleny od obytného atria posuvnými prosklenými stěnami. V létě dochází k naprostému prolnutí interiéru a exteriéru. Na centrální chodbu navazuji v severní části klidové zóny ložnic rodičů a pokojů dětí. Horní patro domu sestává pouze z prostoru pracovny nad centrálním obývacím pokojem a dominuje mu velké střešní okno ve tvaru jehlanu. Severně od vstupu do domu je situováno parkování (resp. garážování) automobilů s vazbou na skladové a provozní místnosti.
4 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
A Frank?
Jan Jaroš
02.09.07 07:59
wright
Martina Bedrunková
10.01.08 10:14
Rozpočet
Viktor Dusil
17.02.08 03:22
carport
petr suchomel
29.01.09 11:27
zobrazit všechny komentáře