Dům s bazénem integrovaný do svahu

Dům s bazénem integrovaný do svahu
Dům s bazénem je zapuštěn do svahu, nekonkuruje hlavní obytné budově na sceleném pozemku.
Funkcí je společenské, sportovní a relaxační zázemí s příležitostným bydlením.

Hmota, tvarování fasády jsou formovány morfologií terénu, zešikmené betonové stěny se částečně vysouvají z terénu, v průběhu života stavby budou mizet v zeleni.
Postupem času nerozpoznatelné propojení svahu a domu vytvoří nový celek, architektonizovaný terén, visutý ostroh v ostrohu v logice lokální krajiny.
Ve finále exteriér identifikovatelný pouze světelnými vstupy.

Zvenku zeleň, uvnitř písek.
V dominantním bazénovém prostoru je interiér pokračováním propojení s terénem, všechny jeho povrchy, stěny, stropy jsou pískové, pryskyřičné, s hrubou strukturou, s plynulými přechody mezi vodou a pláží, stěnami bazénu a stěnami prostoru.

Vnitřní “pískové“ pláže s masivními slunečními vstupy jsou propojeny komunikačně s exteriérem a technicistní konzolou s pobytovou terasou.

Horizontálu bazénové části doplňuje vertikála dvoupodlažní knihovny, horizontálu komunikace propojující wellness zázemí doplňuje vertikála třípatrového přímočarého schodiště do hloubky, ke knihovně.
Zahradní úpravy okolí od zahraničního architekta nepodporují architektonický koncept ani integraci do krajiny pod Řípem.
Importovaná umělá krajina má ale naději ve své postupné časové degradaci, v návratu do systému země.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Ivan Kroupa architekti