Dům na vinici

Dům na vinici
Rodinný dům je volně situován na rozlehlé louce, na jejíž spodní hranici navazuje vinice. Místnosti v domě jsou symetricky uspořádané. Ze vstupní části se pokračuje přes halu na venkovní nádvoří obrácené směrem k vinici s výhledem na jezero. Dům spočívá na půdorysné stopě o rozměrech 24 x 20 metrů, přičemž ze všech čtyř stran je fasáda proříznutá.
Největší zářez je na straně obrácené do vinice a k Curyšskému jezeru. Tři metry hluboká veranda zasahuje do dispozice a vytváří komorní polouzavřené nádvoří, do něhož je zasazen strom lemovaný zapuštěným posezením. Venkovní nádvoří je závěrečným prostorem, který mohou návštěvníci spatřit již při vstupu do domu. Symetrické řazení přijímacích místností umožňuje vnímat hloubku celého domu.
Převýšená hala je centrem domu a nejdůležitějším obytným prostorem pro rodinu. Odtud vedou dvě postranní schodiště do prvního patra, případně do suterénu. Tyto komunikační prostory umožňují rychlý přístup do dalších místností a plynulé procházení domem.
Fasádu tvoří škrábané omítky, které rámují prefabrikované betonové prvky vyztužené skelnými vlákny. Na většině fasád se opakuje jeden typ okna. Dvoudílné okno má minimální profil, přičemž jedna polovina okna je pevně zasklená a druhá posuvná část může zajet do dutin v obvodové stěně.
Think Architecture
0 komentářů
přidat komentář