Dům na Sprévě

Haus an der Spree

Dům na Sprévě
Spolupráce:Helge Engbert, Anja Rigamonti
Adresa: Baumschulenstraße 1b, Oberschöneweide, Berlín, Německo
Investor:Tanja Lincke, Anselm Reyle
Projekt:2014
Realizace:2017
Užitná plocha:446 m2
Plocha pozemku:8717 m2
Obestavěný prostor:2120 m3


Novostavba rodinného domu, který se nachází na území bývalých loděnic říční policie Německé demokratické republiky, zachovává volný výhled na Sprévu a svým vzhledem i materiálem přirozeně zapadá do průmyslového prostředí betonových lávek, zpevněných nábřeží a loděnic ze 70. let minulého století.
K pozemku přiléhá zahrada s ruinami budov, přes které je záměrně komponován výhled na Sprévu. Aby se naskytl velkorysý pohled na vodní hladinu, bylo nutné celý objekt vyzdvihnout. Pro splynutí s charakterem okolní zástavby, bylo úzké betonové jádro procházející středem budovy konstruováno za pomocí průmyslového bednění bez požadavků na pohledový beton, zatímco sloupy byly odlity do bednění z dřevěných prken. Aby se zabránilo nesouladu dilatačních spar, je i horní římsa vytvořena z lehčeného betonu. Na rozdíl od uzavřeného betonového jádra bez oken se obytný prostor volně otevírá do všech stran. Zvýšený výhled na vodní hladinu napomáhá skrýt vpředu situovanou nábřežní stěnu, takže řeka zdánlivě protéká přímo pod domem. Prosklená fasáda s rámy z eloxovaného hliníku - což je také odkazem na 70. léta - zdůrazňuje vzhled celé stavby. Podstropní pás oken sjednocuje a proporcionálně dodává interiéru lidské měřítko.
Aby byl co nejméně narušen dojem z podélného jádra, byly do interiéru vloženy mezi schodiště, kuchyni a koupelnu dělící stěny ze skleněný tvárnic. Tento prvek je rovněž charakteristický pro stavby ze 70. let a lze jej najít na řadě stávajících budov včetně přímo sousedící loděnice.
Obývací prostor je rozdělen na zóny pomocí oboustranně přístupného nábytku ze dřeva potaženého dýhou zebrano. Stěny v ložnicích vytváří dlouhá skříň, jejichž zadní stěna je z důvodu regulace klimatu v místnosti vytvořena z omítaných hliněných panelů. Naproti jádru se nachází obývací pokoj, který lze rozdělit na dvě různé části s rozdílným funkčním využitím. Fasáda domu obrácená k policejní stanici připomíná nadrozměrnou poštovní schránku vyplněnou různými objekty. Tvar zábradlí prefabrikovaného betonového schodiště je inspirován dočasnou ochranou proti pádu v průběhu realizace stavby. Hrubé dřevěné fošny s částečně ponechanou kůrou pochází ze stromu, který musel být pokácen, aby mohla vzniknout stavba. Dřevo z tohoto stromu bylo použito také k výrobě dalšího nábytku v domě jako je velký jídelní stůl. Látka na pohovce a také záclony potištěné barevnými přechody byly navrženy ve spolupráci s umělcem Anselmem Reylem.
Tanja Lincke Architekten
0 komentářů
přidat komentář