Dům na Maytree

Dům na Maytree
Projekt:2006
Realizace:2007 - august 2008
Užitná plocha:287 m2


Tento dům je v podstatě jednoduchou, ryze sochařskou formou, která leží na úpatí strmého srázu ve Wicklow Hills. Jedná se o dvoupodlažní dům s dopravní a pěší dostupností z Bray Road. V přízemí se nachází dvoumístná garáž, kotelna, WC a sklady. "Open plan" je pak základní charakteristikou prvního patra. V něm je umístěna obývací místnost, kuchyně, jídelna a v soukromé části tři ložnice (1 hlavní), pracovna a hlavní koupelna.
Dům nahrazuje opuštěnou jednopodlažní chatu z roku 1940 (s přidruženými staveními, která dříve stála na parcele). Vstup do prvního podlaží objektu je veden přes široké a působivé schodiště umístěné před budovou. Fasáda u schodiště byla záměrně ponechána prázdná, což návštěvníkův pohled vede přímo ke vstupu do domu. To zároveň dodává větší váhu široké konzole, jednomu z ústředních motivů návrhu.
Na vstupní úrovni vede chodba do otevřeného plánu obývacího pokoje, kuchyně a jídelny. Celý tento prostor je obsažen v částečně podepřeném konzolovém objemu, který se jakoby vznáší nad scénou kopce. Pod konzolu byl ještě vložen les červených sloupů, který koncepčně roste ze svahu. Tyto sloupy 'střeží' cestu, která vede pod konzolou do zadní zahrady a také na úroveň prvního podlaží do obývacího pokoje. Na této "cestě" na návštěvníka skutečně zapůsobí téměř kolmý sráz hor.
Co se týče interiéru, chodby i hlavní vstup byly koncipovány jako "vnitřní ulice", jejíž rozměry se rozšiřují směrem do veřejné části půdorysu a zmenšují se podél vstupů do soukromých ložnic a koupelen. Pracovna v úrovni hlavního vstupu dává návštěvníkovi ochutnat interiér domu již před vstupem do budovy. Plocha střechy je ještě posypána světlíky ve snaze soustředit pohled uživatele na strmý sráz v zadní části domu. To poskytuje uživateli vidět oblohu a zeleň i z nejvíce soukromých prostor v domě.

Závěr
ODOS jsou noví, neokoukaní architekti z Irska, jejichž práce vstoupila do širšího povědomí i za hranicemi této malé ostrovní země. Ateliér se soustředí především na menší residenční projekty a rekonstrukce. Zdánlivě malé měřítko i rozsah staveb jim však neubírá na pozornosti, kterou na sebe svými návrhy poutají. Míra detailního zpracování projektů dosahuje úrovně Švýcarských ateliérů, vůbec nepřipomíná leckdy velmi odbyté irské stavby. Jejich realizace jsou velmi fotogenické a nabízí až neskutečné detaily. Serverem Wallpaper* byli zvoleni do skupiny 101 nejvíce vzrušujících nových architektů (za ČR byli zvoleni A69 a Fránek architects).
18 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
...Hm...zas trochu radosti...
šakal
16.01.09 01:11
ohýnek ?
budulínek
16.01.09 01:15
pas mal
jmcouffin
22.01.09 09:56
wow
Petra Tarinova
27.01.09 02:03
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od ODOS architects