Dom nábytku Atrium

Dom nábytku Atrium
Stvárnenie objektu vychádza z daností riešenej lokality, funkčnej náplne objektu ako aj samotného dispozične – prevádzkového riešenia. Objekt na strane jednej musí prezentovať svojim stvárnením a výrazom súčasný dizajn, ktorý sa premieta cez hlavný výstavný artikel – nábytok, aj do architektonicko – výtvarného pojednania celkovej hmoty ale aj jednotlivých fasád, na strane druhej sa však pokúša o jednoduchosť výrazu, až utilitárnosť v prejave, ktoré sa prezentujú až v priemyselnom charaktere objektu. Vzhľadom na spomenuté atribúty má každá z fasád objektu inú charakteristiku, avšak vo výslednom výraze pôsobí objekt celistvo a jednotne vo výraze. Predovšetkým severná fasáda sa cez celopresklenú stenu otvára do Eisteinovej ulice, pozýva návštevníka do objektu uspokojiť svoju zvedavosť. Na strane druhej zase návštevníkovi umožňuje nesmierne zaujímavé pohľady z interiéru objektu smerom k sadu Janka Kráľa, Auparku, ale aj k bratislavskému historickému jadru s dominantami Dómu sv. Martina a hradu. Plynulosť výhľadov a ich postupné otváranie sa od 1. nadzemného podlažia po 3. nadzemné podlažie zabezpečujú rampy, ktoré zároveň priečne delia dispozíciu na dve výškovo o pol podlažia posunuté časti. Odlišnú charakteristiku majú dve štítové steny, z ktorých jedna bude v tesnom kontakte na susedný objekt, opačná zase bude nasmerovaná k nadjazdu Jantárovej cesty. Tvoriť ich bude plná stena len čiastočne perforovaná otvormi. Zadná fasáda však bude pôsobiť úplne uzatvoreným dojmom. Tvoriť ju budú nepravidelne vybiehajúce plné kubusy hmôt v druhom a treťom nadzemnom podlaží, čím jedine táto fasáda dosiahne vyššej plasticity. Z hľadiska tektonického stvárnenia bude táto stena aj s kubusmi tvorená plnou hmotou bez otvorov. Objekt Domu nábytku bude z parteru odľahčený uskočením 1. podzemného podlažia, ktoré bude navyše priečne prevetrávané nezasklenými otvormi. Architektonicko – výtvarné pojednanie objektu, použité materiály, riešenie detailov, farebné riešenie, dotvorenie spevnených aj zelených plôch v kontakte na objekt len umocňujú celkový výraz tohto netradičného Domu nábytku, poskytujúceho výstavné priestory k prezentácii súčasných trendov interiérovej tvorby.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Architektonická kancelária ZÁVODNÝ AA