Dom Hodská ulica

Dom Hodská ulica
Autor: Zoran Samoľ
Adresa: Hodská, Galanta, Slovensko
Projekt:2018
Realizace:2018-20
Užitná plocha:368 m2
Zastavěná plocha:398 m2
Plocha pozemku:2656 m2


Návrh domu podliehal polohe na konci cesty: ťažiskový z pohľadu vstupu a rovnováhy medzi dvomi líniami zástavby po stranách. Koncipovaný je ako symetrický pavilón  rozdelený na jednotlivé funkčné časti. Architektúra je členená hmatateľne podľa zvoleného tvaru, úroveň výškového členenia minimálna, so zachovaním bezbariérového pohybu. Obytná časť je oddelená od technickej – výraznou betónovou konzolou – strechou pre prechod medzi dvomi časťami domu. Vytvorený  tunel sa zužuje k vstupu od ulice a naopak rozširuje smerom do hĺbky priestoru vjazdu, opakom je princíp otvárania sa átria s bazénom do západnej strany. Otvor v strope tohoto tieneného prechodu končí pri vybiehajúcich schodoch v ťažiskovej hmote nadstavby, ktorá dominuje v odlišnom materiálovom aj hmotovom členení. Táto časť domu je zámerne odlišná, nachádza sa ako jediná v inej výškovej úrovni a vytvára kompozičné a funkčné spojenie medzi technickou a obytnou časťou. Dispozícia domu je pomerne jednoduchá a účelne smeruje k dominantnému priestoru átria.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Zoran Samoľ