Dom 10plošín

Dom 10plošín
Adresa: Zeleninová, Jarovce, Slovensko
Projekt:2012-14
Realizace:2014-21
Užitná plocha:173 m2
Zastavěná plocha:156 m2
Plocha pozemku:643 m2
Obestavěný prostor:795 m3


Spolupráce na interiéru: Maroš Greš
Statika: Ján Pivarč
Foto: Leontína Berková
Dom 10plošín je ďalším zo série objektov v ktorých hľadáme a testujeme stratégiu ako vytvoriť nielen dom ale aj komplementárnu krajinu pripojenú na prostredie parcely a záhradu. Miestne podmienky sú skromné a limitované umiestnením domu na hrane kobercovej zástavby a veľkokapacitne obhospodarovanej poľnohospodárskej produkčnej plochy.
Zámerom bolo maximalizovať spojenie obydlia so záhradou a pracovať v interiéri nie len s utilitárnym a architektonickým priestorom, ale pokúsiť sa vytvoriť dramatickú krajinu, takú ako ju poznáme z malieb, kde sú v rôznych plánoch za sebou radené diferencované prostredia. Priestor vo vnútri domu je síce pokračovaním vonkajšieho priestoru parcely, ktorá dom obklopuje, ale pokračovaním manieristickým. Protéza interiérovej krajiny prináša do topografie oblasti nové témy vrásnenia, kaňonov, jaskýň a kopcov. Nedeje sa tak v barokovom napodobení a prenose prírodných charakterov do intrikovaných artificiálnych objemov prevedených na základe vonkajšej podobnosti, ale v abstrahovanom topologickom zmysle zabalenom v karteziánskom tele ortogonálnych objemov.
Ozajstná prírodná záhrada je len jedným z mnohých zastavení vo zvlnenej krajine počas putovania domom. Plošinové radenie navzájom pol metra vyposúvaných platforiem vytvára kontinuálne klesajúci a stúpajúci terén. Elevácia umožňuje kontakt s exteriérom aj z druhého konca domu a prináša do medzi-interiérových interakcií nové vzťahy a polohy obyvateľov voči sebe a pozerania sa na seba. Do špirály zjednodušený raumplan je zároveň odkazom na pódiové radenie priestorov architektonických zdrojov a vzorov (aj slovenských), ktoré máme radi.
Prechod domom sa stáva procesiou, priestor meandruje vo všetkých troch rozmeroch, umožňuje priehľady a priekuky. Vnútorná krajina domu v rôznych polohách mení smer, plochu na ktorej sa rozprestiera do hĺbky a širky, svoj výškový profil i svetlý rozmer a tiež typ ohraničenia -priepustnosť hranice voči ostatným svojím regiónom. Dom je vytvorený 10 plošinami krútiacimi sa okolo stredovej police. Plošiny sú niekedy otvorenými demokratickými platformami, inokedy sú osadené uzatvorenými bunkami. Pomalý a scénický prechod špirálou je alternovaný aj rýchlou skratkou schodiska vloženého medzi plošinami #3 a #9.
Dom umožňuje výstupy do exteriéru v rôznych úrovniach – na platformách #1, #3, #4 priamo do rôznych úrovní záhrady, na platformách #6a a #10a je výstup do polo uzatvorených loggii #6b a #10b.
N/A
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od n/a