Dočasná divadelní tribuna

Dočasná divadelní tribuna
Spoluautor: Justin & Partner
Adresa: Hauptplatz, Haag, Rakousko
Investor:Haag Kultur GmbH
Projekt:12.1999
Realizace:05-07.2000
Užitná plocha:350 m2
Náklady:305 000 Euro


Od Divadelního léta 2000 se může hlavní náměstí v Haagu chlubit v teplých měsících zvláštním rudým kostýmem. Místní divadelní spolek přišel v roce 1999 s plánem vybudovat v létě na náměstí pod širým nebem jeviště s tribunou pro cca. 600 návštěvníků. Snadno složitelná a rozložitelná konstrukce měla být odolná vůči povětrnostním vlivům, aby se mohla odehrát představení bez ohledu na počasí. Celkové zastřešení náměstí však nebylo z finančních důvodů dokončeno.
Místo toho byly k malé soutěži přizvány tři architektonické kanceláře, mezi nimiž byl také mladý tým noncon:form, který se svojí tříposchoďovou tribunou zakázku získal. S novými podmínkami (orientace hlediště se otočila o 90º, více než stoletá nádrž pod náměstím neumožňovala žádné velkoplošné zatížení, ale jen bodové) se také podstatně změnil tvar a konstrukce venkovního jeviště a přispělo k otevřenější formě. (Architekt Roland Gnaiger přirovnává tuto stavbu ke vzácné orchideji, jinde se zase mluvilo o dobrosrdečném obřím hmyzu, já se však připojují k předimenzované sešívačce na papíry.)
Diváci sedí ve dvou úrovních nad sebou, horní dramaticky stoupající tribuna je vzepřena dvěma lepenými vazníky. Přístřešek tribuny chrání z velké části také parket. Celá konstrukce spočívá na dvou do země zapuštěných základových bloků, které jsou mimo divadelní sezónu zakryty. Jednotlivé stavební díly divadelní tribuny přezimují ve speciálně navrženém přístřešku. Vstup pro publikum je ve tvaru jednoduchého stavebního lešení stojícího zezadu tribuny “s přetíženou přední částí“, z vyšších řad se nabízí zcela nové pohledy na barokní soubor hlavního náměstí, které je začleněno do letní scény.
Tribuna se s úžasnou rychlostí stala přechodným symbolem Haagu a začlenila se do kulturního “repertoáru“ města. Všichni účastníci – občané, úřady, iniciátoři, projektanti a řemeslníci – ukázali vzácný příklad kulturní angažovanosti jako stoupenci, kteří pokládají dočasné obsazení náměstí za kulturní devizu. Ocenění jako například Cena pro stavebníka roku 2001 (Bauherpreis 2001) na sebe nenechalo příliš dlouho čekat.
Gabriele Kaiser, AzW
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od noncon:form