Dělat les

výstava v Národním zemědělském muzeu

Dělat les
Adresa: Kostelní 44, Letná, Praha, Česká republika
Investor:Kloboucká lesní
Realizace:19.9.2017 - 31.1.2018


Koncepce výstavy: BoysPlayNice, Kloboucká lesní, Mjölk
Grafické řešení: Lenka Mičolová
Realizace výstavy a instalace: Kloboucká lesní
V lesnictví zkratky neexistují. Les jako cyklus hospodářských činností.
Výstava Dělat les vychází ze současného stavu lesního hospodářství. Představuje hlavní momenty lesní výroby, péče o les a těžby. Obrazový materiál k výstavě vznikal po dobu jednoho roku. Stal se časovou komprimací stoletého cyklu lesa. Zachycuje proces pěstování stromu, moment kácení, přerod v materiál dřeva.
Výstava odráží kulturní chápání lesa. Procházíme urbanistickým prostředím, výstavními objekty, které svým obrazovým i konstrukčním charakterem odkazují k „chrámům“ naší civilizace. Fotografické pojetí zpochybňuje dichotomii příroda - kultura, umění - průmysl. Pohled na les je antropocentrický. Jedná se o les hospodářský.
Důrazem na činnosti, které ovlivňují funkci lesů, otevíráme debatu nad charakterem lidského zásahu. Doufáme ve společenskou zodpovědnost a dlouhodobou koncepci lesního hospodářství, která zachová komplexní význam lesa v přírodním i kulturním kontextu.
Vendula Tůmová
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
PODĚKOVÁNÍ
Jan Žalský
21.01.19 10:43
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od mjölk architekti