Darwinovo centrum přírodovědného muzea

II. fáze projektu

Darwinovo centrum přírodovědného muzea
Adresa: Cromwell Road 1, Londýn, Velká Británie
Investor:Natural History Museum
Realizace:2008-09
Plocha pozemku:16000 m2


Zrod vize

Budova Přírodovědného muzea (National History Museum - NHM) navržená vynikajícím architektem viktoriánského období Alfredem Waterhousem a v současnosti uváděná na seznamu nejpozoruhodnějších památek Londýna, byla na Exhibition Road otevřena v roce 1881. Původně přitahovala pozornost návštěvníků na sbírky z Britského muzea, které nyní přesahují 70 miliónů položek v pěti hlavních odděleních: botanika, entomologie, mineralogie, paleontologie a zoologie. Nové Darwinovo centrum nabídlo rozšíření prostor sbírek; v budově Phase One je vystavováno 22 milionů vzorků uchovávaných v alkoholu, zatímco ve Phase Two je umístěno 17 milionů entomologických a 3 miliony botanických vzorků. Phase One je otevřena veřejnosti od září 2002 a hned v prvním roce uvítala 320 000 nadšených návštěvníků. Budova „Phase Two“, předmět této kapitoly, byla otevřena v září 2009 jeho královskou výsostí Princem Williamem, který při této příležitosti řekl: „Jak je na nejnovějším vybavení nového Darwinova centra vidět, Přírodovědně muzeum je na samé špičce výzkumu a jeho úžasné nové křídlo posouvá jeho jedinečnou pověst ještě dái.“
NHM připravilo unikátní koncept nového způsobu přístupu veřejnosti do rozsáhlých muzejních sbírek a přímo k vědeckému výzkumu. Sir Neil Chalmers, bývalý ředitel NHM to vyjádřil slovy: „Je to výzva pro architekty a celý projektový tým: vyřešení otázek, jak umožnit přístup veřejnosti do míst, kde běžně pracují vědci a badatelé, a zajistit, aby se obě skupiny vzájemně nerušily. Naším cílem je zaujmout, povzbudit, vzdělávat a současně umožňovat více lidem než kdykoliv předtím dosáhnout opravdového pochopení přírody a světa kolem nás.“
V listopadu 2001 byl dánský architektonický ateliér CF Moller Architects vyzván, aby s podporou inženýrské kanceláře Arup rozpracoval svou vizi Musea do třech základních částí projektu.

Ochrana
Základní funkcí budovy je ochrana, konzervace a zajištění existence suchých entomologických a botanických sbírek v prostorách odolných plísním a se stabilními podmínkami z hlediska teploty, výměny vzduchu a vlhkosti, kde je riziko vzniku požáru a jakýchkoliv jiných poškození sbírek skutečně minimální.

Přístup veřejnosti
Od počátku bylo zřejmým záměrem celého projektu zvyšování veřejného povědomí o sbírkách a jejich důležitosti pro výzkum, což mělo být realizováno prostřednictvím nápadité architektury, která umožní větší interakci návštěvníků, badatelů a sbírek. Tradiční koncept muzea jako instituce vystavující historické artefakty byl zamítnut.

Výzkum
Bylo důležité, aby světově uznávaní odborníci dostali pro svou práci flexibilní, funkční, architektonicky zajímavé a uživatelsky příjemné prostory laboratoří a pracoven se snadným přístupem ke sbírkám.
C.F. Møller Architects
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od C.F. Møller Architects