Composite Presence

Belgický pavilon na 17. bienále architektury v Benátkách

Composite Presence
Adresa: Giardini della Biennale, Benátky, Itálie
Investor:Flanders Architecture Institute
Realizace:22.5. - 21.11.2021


Expozici belgického pavilonu pod názvem „Composite presence“ vytvořilo studio Bovenbouw Architectuur ve spolupráci s Flanders Architecture Institute. Kurátor Dirk Somers ze studia Bovenbouw říká, že jejich kompozice má zhmotnit vztahy lásky i nenávisti mezi městem a architekturou. Sofie De Caigny z Flanderského architektonického institutu se o expozici vyjádřila jako o náhledu na zacházení s historickými vrstvami města a tím i nacházení různých pohledů na společnost. Expozice tak reaguje na společnou otázku a téma bienále „How we will live together?“ (Jak budeme společně žít?). Toto téma si Belgičani přetváří v otázku: Jak budeme společně stavět města? V belgickém expozici se snaží nalézt odpověď na dilema vztahu mezi městem a architekturou, mezi vrstvami historie a současnosti.
Výstava je seskládaná z 50 projektů, které vznikly za posledních 20 let, od 45 belgických kanceláří. Modely v měřítku 1:15 vytvářejí imaginární krajinu města. Modely jsou velmi propracované a návštěvníci belgického pavilonu mohou okny nahlédnout i do interiérů zmenšených domů. V centru expozice je „náměstí“ a domy jsou více městského charakteru, kdežto dále od centra (v přední a zadní části pavilonu) se charakter staveb přibližuje více předměstí. Expozice je doplněna o obrazy imaginárních krajin od architektů z celého světa. V pavilonu si můžeme také prohlédnout skutečné situace ve kterých jsou vymodelované stavby zasazeny.
Myšlenka scénografie výstavy vychází ze vztahu architektury a města v Bruselu a Vlámsku, který se v běhu dějin vyvíjel svým specifickým způsobem. Kurátoři výstavy doufají, že jejich výstava dovede ukázat pohled na design v 21. století a prolínání současnosti a historie.
Pavlína Cejpová
0 komentářů
přidat komentář