Centrum Vitra

Centrum Vitra
Adresa: Klünenfeldstrasse 22, Birsfelden, Švýcarsko
Projekt:1990-91
Realizace:1992-94
Užitná plocha:6044 m2
Zastavěná plocha:2127 m2
Obestavěný prostor:26359 m3


Nová budova navržená Frankem O. Gehrym je situována na jihovýchodním okraji Birsfeldenu, který je předměstím švýcarské Basileje. Stojí v blízkosti nájezdu na dálnici mezi bytovými domy a průmyslovými objekty hned vedle Hard Forest a první budovy společnosti Vitra, kterou je továrna vystavěná v roce 1957 basilejskými architekty Beckem a Bauerem. Tento kontext byl pro Gehryho stavbu rozhodující. Jak může být administrativní budova zasazena do tohoto prostředí, aniž by rušivě zasáhla do okolí? Právě tuto otázku si Frank O. Gehry položil. Na rozdíl od ostatních projektů navržených na toto místo Gehry neumístil hlavní budovu rovnoběžně s ulicí. Místo toho ji situoval kolmo k ulici, aby nepůsobila tak mohutným dojmem. „Vila" postavená s odstupem od silnice je vidět pouze zblízka, čímž se zachovalo měřítko tohoto místa. „Vila" a hlavní budova jsou propojeny atriem a sjednoceny impozantní střechou. Zde i v atriu jsou vytvořeny monumentální prostory. Nicméně ve vztahu s okolím nevypadá budova vůbec monumentálně.
Rozdělení na administrativní trakt a „vilu" se dvěma částmi spojenými mosty zdůrazňuje základní myšlenku centra Vitra. Pracoviště jsou umístěna v administrativním traktu, zatímco „vila“ s recepcí, samoobslužnou restaurací, konferenčními prostory a audiovizuálním sálem představují společenské a komunikační centrum.
Administrativní trakt je budova se dvěma odlišnými fasádami. Na jihu směrem k „vile“ je dřevěná fasáda s mnoha okny. Spolu s dřevěným podhledem střechy vytváří teplou a přitažlivou fasádu, která kontrastuje s kovovými částmi. Strohá omítnutá severní fasáda s dokonale vyváženými řadami oken se hodí k budovám v sousedství. Jednotlivá patra ustupují vždy o 6,5 centimetru. V interiérech administrativní budovy se používá dřevo, koberec imitující sisal a plastická osvětlovací tělesa navržená architektem, která vytvářejí nepřímé osvětlení. Atmosféra v kancelářích se odlišuje od chladné neosobnosti typické kanceláře. Půdorys administrativního traktu byl navržen tak, aby umožnil umístění nejrůznějších typů kancelářských prostor: uzavřené kanceláře, malé kanceláře, velkoprostorové kanceláře a kombinované kanceláře.
„Vila" je místo, kde se setkávají zaměstnanci společnosti Vitra s hosty. Se svými sochařskými tvary, barvami, neobvyklými konferenčními prostory a světly navrženými speciálně do určitých prostor představuje srdce celého komplexu. Tudy zaměstnanci vstupují do budovy a dostávají se na svá pracoviště přes atrium nebo pomocí mostů, které spojují „vilu“ a administrativní trakt. Během jídel a přestávek mohou relaxovat ve „vile". Konají se zde konference a prezentace, což usnadňuje oficiální a neoficiální kontakty. „Vila“ se svými rohy, hranami a pnutím, se svou „těžko pochopitelnou krásou“ neaspiruje na to, aby měl každý pro její krásu bezvýhradné porozumění. Naopak má provokovat zaměstnance i návštěvníky, „zainteresovat je, rozzlobit je, potěšit je a donutit je k přemýšlení“ (Frank O. Gehry). „Vila" a její zařízení jsou dimenzovány tak, aby umožnily rozšířit objekt o druhý administrativní trakt na jižní straně.
Tovární objekt Franka O. Gehryho ve Weilu am Rhein tvoří tiché pozadí k rozvolněným plochám Vitra Design Musea. Tady v Birsfeldenu vznikla obdobná situace. Síla architektonického souboru pramení z napětí a uvolnění, ze vztahu mezi sloupy nenápadného administrativního traktu a expresivní „vilou".
Prostor mezi „vilou" a administrativním traktem uzavírá otevřený krb atria používaný v zimě. Je to prostor pro krátké návštěvy a zvláštní příležitosti. Tyto odlišné prostory spojuje monumentální střecha rozprostírající se jako křídlo nad „vilou“, atriem a administrativní budovou. Pod střechou nabízejí stinné místo k odpočinku sochy ve tvaru loďky, do kterých se dá vstoupit, a které v současnosti Frank O. Gehry dotváří.
Pro společnost Vitra je toto centrum důležité také proto, že činnosti, které byly dříve vykonávány na několika různých místech, mohou být nyní sjednoceny. Uspořádání budovy podporuje živou komunikaci mezi lidmi a odděleními. Zde se pod jednou střechou nachází výkonné ústředí mezinárodní organizace Vitra Group, švýcarská obchodní oddělení se vzorkovnou a finanční divize skupiny. Vývojové oddělení je umístěno jen pár kroků odtud v bývalé továrně společnosti Vitra.
Vzhledem k tomu, že podle našeho názoru architektura ovlivňuje myšlení, pocity a chování, jsme přesvědčeni, že průkopnická, komunikativní a emocionálně laděná budova podporuje analogické chování a vyvolává pozitivní změnu ve firmě. Kromě toho se domníváme, že se nám pomocí této budovy a jejích interiérů podaří upozornit na nové možnosti kancelářského designu.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Frank Owen Gehry