Centrum technologie a designu

Centrum technologie a designu
Spolupráce:Amir Aman, Isabel Espinoza Tratter, Johann Wittenberger, Christian Zotz, Martin Brandt, Ondřej Stehlík, András Nagy, Ana Pia Ranz, Zuzana Tomanová, Cassandra Guimaraes, David Kovařík, Isabelle Misamer
Investor:Gebäudeerrichtungs- und Betriebsgesellschaft mbH St. Pölten
Soutěž:2011
Realizace:12/2012 - 9/2014
Užitná plocha:12980 m2
Obestavěný prostor:65576 m3


Centrum technologie a designu – zkráceně označované jako 'tede-Z' – je projektem pro vzdělávací instituci, jež kombinuje navazující studium technických profesí s designérskými a inženýrskými programy na univerzitní úrovni.
Vedle vytvoření soudobé pracovní atmosféry byl důraz kladen především na vysoký stupeň interdisciplinarity.

Z toho vyplývá, že architektonický koncept se soustřeďuje na komunikaci mezi rozdílnými typy uživatelů.
Společná lobby propojuje všechna podlaží a veřejné prostory – jako jsou auditorium, odpočinkové a prezentační zóny.
Lobby se otevírá do vnitřního nádvoří, jež tvoří rozlehlou plazzu mezi novostavbou a původní hlavní budovou WIFI. Nádvoří funguje jako ústřední prostor k setkávání a podněcuje zajímavé možnosti k výměně zkušeností.
Také další prostory určené k setkávání uvnitř budovy povzbuzují výměnu názorů a neformální nabývání poznatků. Velký důraz byl kladen na podmanivý mix učeben / dílen, studoven a seminárních pracoven, což umožňuje spontánní propojení teorie a praxe.

Druhým určujícím aspektem projektu je snaha učinit formu a funkci rozpoznatelnou jak v interiéru tak v exteriéru budovy.
Vyjímečný výraz 'tede-Z' určují charakteristické sloupy ve tvaru V. Naprosté odhalení konstrukce a absence jakéhokoli opláštění či neprůhledné 'pokožky' budovy nejen že navozuje srozumitelnost a transparentnost, ale nabízí také opravdové názorné poučení potenciálním technikům a designerům, jež zde budou pracovat.
Princip oproštění se od zbytečností, tedy redukce na podstatu, ovlivnil také volbu materiálů. Termoizolační skleněná kůže nabízí maximální transparentnost, zatímco beton – jakožto hlavní materiál nosné konstrukce reaguje na sousední hlavní budovu WIFI, památkově chráněnou stavbu z pohledového betonu od Karla Schwanzera.

Nová budova navenek nezavdává pochybnosti o svém účelů a zároveň vytváří adekvátní prostředí pro ideje a projekty, jež zde budou v budoucnu realizovat praktikanti a studenti v rámci mezioborové spolupráce.
Kráceno redakcí
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od AllesWirdGut