Centrum Pivovar Děčín

Centrum Pivovar Děčín
Autorský tým:Václav Hlaváček, Ben Hoek, Sybren Hoek, Petr Topolovský, Nermin Fehimovič, Pavel Jakoubek, Jiří Jabůrek, Vlastimil Osouch, Kateřina Ambrožová, Jana Tomšová, Majda Šnajdrová, Lina Procházková
Prováděcí projekt: Helika
Realizační dokumentace: Němec Polák
Adresa: Sofijská 22/3, Děčín, Česká republika
Investor:Centrum Pivovar, a.s.
Developer: Settimo
Realizace:2014


Stavba obchodního a kulturně společenského centra Pivovar Děčín je umístněná v areálu bývalého pivovaru v Děčíně Podmoklech. Jádro stavby je tvořeno dvoupodlažní obchodní pasáží s více než 60 obchodními jednotkami o pronajímatelné ploše 17 500 m². Základní myšlenka celého konceptu staví na přirozeném využití a zachování původní zástavby v harmonické rovnováze s výstavbou nových prodejních ploch a technického zázemí. Dvoupodlažní část novostavby využívá dané konfigurace terénu – svahu Letná, je do něj zaříznuta tak, že střecha novostavby tvoří nové pokračování terénu a slouží jako parkoviště pro 400 automobilů. Historické objekty se spoustou jedinečných prostorů a konstrukcí byly rekonstruovány a připraveny pro umístění jak klasických, tak specifických obchodních jednotek – restaurace s minipivovarem, dětské hřiště, sály pro jednorázové akce, kavárna, …

Napětí mezi starým a novým je propsáno do prostého propojení severní a jižní dvorany ve stopě původního pivovarského dvora. Modulace obchodní pasáže je podřízena snaze o optické i fyzické propojení interiéru s členitou frontou historických dvorních fasád památkově chráněného pivovaru. Barevné pojetí rozvíjí koncept ve své přirozenosti. Harmonie rekonstruovaných fasád historických objektů v pastelových tónech a prostého betonu novostavby s dřevěnými a skleněnými doplňky neměla překvapit, ale uklidnit. Ve větší míře použitá černá barva sjednocuje podklad pro kompozici reklam. Kombinace podlahových šedobílých šachovnic s akcenty dekorativních dlaždic dle původních vzorů je chápána jako klasický a ověřený estetický vzorec veřejného prostoru.

Ekologické aspekty
— Stavba využívá vodu z původních pivovarských studen pro systém klimatizace, což vede ke snížení potřeby energie na chlazení o cca 30%. Voda ze studní je dále používána pro splachování WC a závlahu. Ke snižování tepelných ztrát objektu pozitivně přispívá konfigurace vzhledem k terénu. V průběhu rekonstrukčních prací byla druhotně použita část původních stavebních materiálů, jako dřevěné prvky, kámen, zdivo, atd.

Konstrukční a stavební řešení — Novostavba je dvoupodlažní železobetonový monolitický skelet, ze dvou stran zapuštěný na celou výšku do svahu. Podzemní části jsou provedeny z vodostavebního betonu.  Základní modul je 8x8 a 8x10m, konstrukce jsou uspořádány tak, že se v pasáži nachází minimum podpor, naopak samotná pasáž je propojena otevřenými galeriemi a velkorysými světlíky. Střecha objektu slouží jako parkoviště, skladba střechy je inverzní s betonovou pojížděnou deskou.  V rámci výstavby vznikl před objektem nový kruhový objezd, který výrazně remodeloval terén v nejbližším okolí.
Rekonstruované objekty jsou zpravidla zděné, klenuté, sladové půdy s dřevěnými stropy, novější části zaklenuté na litinové sloupy. Historické objekty pivovaru vznikaly od poloviny 19. Století až po začátek 20.století, jsou tak dokladem stavitelství pozdního klasicismu a průmyslové éry přelomu 19. a 20. Století. Velká pozornost v rekonstruované části byla věnována sanaci stavební substance a rehabilitace fasád včetně střešního pláště.

Hrubá podlažní plocha: 32 420 m²
Pronajímatelná plocha: 17 500 m²

Ocenění:
Best of Realty 2014 - kategorie nákupní centra
CIJ Awards Czech Republic 2014 - kategorie Best Shopping Center Development
Stavba roku 2014 – nominace
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
pivovar Děčín
Ing.arch. Josef Myslivec
30.04.15 08:45
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Studio acht