Dům most

Dům most
"Dům most" je navržený tak, aby se vhodně začlenil do morfologie terénu, což ve výsledku ovlivnilo i jeho vnitřní provozní uspořádání. Záměrem bylo využít dramatický svah tak, aby dům nabídnul kvalitní výhledy do okolí a současně umožnil dvě napojení na východní, respektive na západní straně pozemku.

Kompozici domu definuje rozlehlá betonová střecha spočívající na dvou křehkých polykarbonátem opláštěných kvádrech, které vymezují půdorys domu, a především umocňují dojem těžké levitující hmoty nad nimi. Autoři museli vyhovět místnímu požadavku na šikmou střechu.

Architektonický výraz domu se vyznačuje rovnými a čistými liniemi, přiznanými materiály jako je beton v kombinaci s hliníkovými lamelami a polykarbonátem. Propojení s exteriérem je orientováno zejména na vzdálený masiv lesa. Pohledům do interiéru je zabráněno díky vyvýšenému osazení domu na terénu.

Interiér domu je koncipován jako plynoucí otevřený prostor vtahující zahradu do obytného prostředí. Krajní objemy opláštěné polykarbonátem obsahují soukromé místnosti a nabízejí větší intimitu, zatímco v prosklené centrální části najdeme společenské prostory s kuchyní. Co se týče podlah, rozhodli se architekti pro dřevěnou podlahu v soukromých pokojích a mikrocement ve společenské zóně, čímž navodili kontinuitu betonových desek použitých na venkovních terasách.

Dům dýchá díky velkým oknům, která jsou orientována do zahrady, a umožňují být uvnitř, aniž by se ztratilo smyslové a vizuální propojení s okolím. Proměnlivá výška místností, kterou generuje sedlová střecha, byla ve společenských prostorách využita k vytvoření jejich hierarchie a vnáší dynamiku do jejich užívání. Interiér ještě využívá přirozeného světla z velkého střešního světlíku, což dodává celému prostoru eleganci a posiluje dojem všeprostupující kontinuity.
0 komentářů
přidat komentář