Campo di Marte

Campo di Marte
Autor: Gino Valle
Adresa: Sacca Fisola, Benátky, Itálie
Realizace:1980-86


Svým umístěním na odvrácené straně Mulino Stucky zhodnocuje tento soubor doposud druhořadé fasády okolních staveb. Mezi dvěma protilehlými kanály vyvstává několik navenek uzavřených budov, které zachycují atmosféru místní architektury. Uvnitř se však ukazují v jiném světle. Vnitřku pravoúhlé struktury vyniká odkaz na funkcionalistickou architekturu.
Projekt vznikl z potřeby města Benátky přestavět starou průmyslovou oblast a zřídit 94 sociálních bytů. Návrh Gina Valle počítá s tím, že soukromí obyvatel začíná až za prahem bytu. Všechny ostatní cesty, dvory, zahrady a náměstíčka jsou užívány jako společný městský prostor. Jako byty samotné tváří se i celá čtvrť: několik málo opakujících se stavebních prvků jsou společné i se slovníkem Benátek. Rozhodnutí užít cihly, které charakterizují měřítko celé stavby, zároveň pomáhá udržovat síť 165 cm, na které spočívá celý systém bytového komplexu. Vertikální členění fasád odpovídá vnitřnímu sledu. Soubor vícepatrových bytů se střídá s prázdnými prostory, kudy přichází světlo. Ucelená soustava pod- loubí umožnila vznik zdrženlivě laděného veřejného prostranství, ale i přístup k horním bytům.
Aby mohla být splněna jasná představa budoucích nájemníků, byl navržen přístup do všech bytů pouze jediným vchodem. Toto řešení rozvíjí systém úzkých benátských "Calli", přízemních a částečně zvýšených podloubí umožňujících přístup ke všem domovním dveřím. Podloubí nevytváří jen mnohotvarý veřejný prostor s přístupovými cestami, ale i dvě náměstí "Campo" a "Campazzo". Tyto visuální prostorové vztahy portikus-loubí-campo-calle-campazzo jsou páteří celé kompozice. Důležitou roli hrají i vedlejší cesty, jejichž lehké posunutí od osy nabízí stále nové perspektivy a výhledy na různé cíle. Úkolem bylo vytvořit typicky benátské prostředí z moderních prefabrikovaných prvků. Dalo by se říct, že návrh splnil svoji úlohu znamenitě.
0 komentářů
přidat komentář