Café fara

Café fara
Spolupráce:Jakub Staník, Tomáš Jurák, František Brychta, Zuzana Uhríková, Jan Press (uměleckohistorické konzultace)
Adresa: Klentnice 166, Klentnice, Česká republika
Investor:Krásná Pálava s.r.o.
Realizace:2008-09


Budova fary je pozdně barokní, z období vlády Josefa II. Je postavená jako utilitárně funkční komorní objekt pro nově myšlenou roli faráře - úředníka, jíž císař řešil správu země. Objekt je podlouhlý, přízemní, postavený kolmo ke komunikaci. Je  zastřešen sedlovou střechou, štít do ulice je střízlivě zdobný. Má velmi symbiotické postavení vzhledem ke kostelu, který stojí rovnoběžně s ní ve vzdálenosti 3 m. Na fasádě ke kostelu je v 50. letech provedené sgrafito  s tématem Dobrého pastýře se stádem ovcí. Pikantní na něm je podoba pastýře, který je v duchu 50. let  podobný soudruhu Gottwaldovi, byť je autorkou řádová sestra. Směrem do zahrady je v návaznosti na faru hospodářská budova.

Nová náplň budovy je úplně jiná než původní - namísto obydlí, kanceláře a zázemí faráře je to kavárna se zázemím a drobné etnografické muzeum. Zajímavé je, že původní dispozice s emfiládou průchozích místností neomylně provozně fungují i v novém provozu. Vlastní dispozice je rozdělena malou vstupní halou, nalevo je farní salón - kavárna a bar, napravo etnografický salón a jizba se zázemím. Původní úzká (90 cm) zásobovací chodba byla rozparcelována na nutné potřebné zázemí (wc muži, ženy, zaměstnanci, sklad a šatna).

Za budovou v místě hospodářského  stavení - chlívků se připravuje dostavba kontrastně moderní budovy opět komorního měřítka ubytovací kapacitou. Bylo uvažováno s dřevenou kubickou věží, ta však byla k velkému překvapení zamítnuta příslušným odborem Městského úřadu v Mikulově v rozporu s kladným vyjádřením Národního památkového ústavu. Celodřevěná dostavba bude sloužit jako penzion, ve sklepních prostorách bude muzeum vína. Sklepní prostory jsou ukončeny sallou terrenou s výhledem do sadu.
 
Fara je opravena důsledně historickým způsobem. Byla zde opravena původní fasáda a zrepasovány původní výmalby, podlahy a výplně otvorů. Zařízení je navrženo rovněž v tomto duchu, nenásilně, zčásti autorsky navržené, zčásti vybrané od starožitníků a vetešníků. Cílem bylo vytvořit autentické prostředí. Byly použity litinové radiátory, litinová umývátka na ruce na toaletách, wc klozet s keramickou horní splachovací nádržkou byl dovezen až z Anglie, kde se dodnes tyto starší typy vyrábějí. Dále zde jsou klasické kavárenské stoly, ořechové lavice a židle, bar s mramorovou deskou, empírový typ kachlových kamen apod.

Završením veškeré přípravy bylo otevření kavárny letos na sv. Jiří u příležitosti pouti v sousedním kostele. Nejlepšími zážitky, kterými tato kavárna disponuje, je však speciálně připravovaná káva, voňavé speciality, letní koncerty a promítání. Na jaře - při ročním výročí otevření bude na zahradě odhalena jezdecká socha sv. Jiří.
13 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
café fara
dagsit
17.12.09 12:25
Promiňte...
šárka
17.12.09 03:38
promiňte též...
sengge
18.12.09 10:35
ach tak...
šárka
18.12.09 03:52
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Atelier Štěpán