Bytové bloky v Nanterre

Ilot 11 ZAC Seine Arche

Bytové bloky v Nanterre
Spolupráce:Nicolas Jomain, Joao Saleiro, Olivier Busson
Adresa: Boulevard du 17 Octobre 1961, Nanterre, Francie
Investor:Toit & Joie | logipostel
Projekt:2007
Realizace:2012
Náklady:2 380 000 CZK
Užitná plocha:13252 m2


Bytový dům od pařížského ateliéru XTU leží na východo-západní ose vybíhající od paláce Louvre, přes bulvár Champs-Élysées až mezi mrakodrapy na Le Défense. V současnosti největší stavební boom probíhá za Spreckelsenovým Velkým obloukem v přilehlém městě Nanterre, kde podél širokého zeleného pásu Les Terrasses vznikají stovky nových bytů.
Území chytře ukrývá infrastrukturu pod příkrov vegetace. Pozemek pro bytové bloky se nachází mezi šestiproudovou podzemní dálnicí a rychlou příměstskou železnicí RER.
Naproti bytovému domu od XTU leží sídlo prefektury Nanterre, které na přelomu 60. a 70. let minulého století navrhl dlouholetý Le Corbusierův spolupracovník André Wogenscky. Jeho modernistická budova kdysi stála na holé planině. Za uplynulá desetiletí se tato oblast díky dobré návaznosti na městskou hromadnou dopravu a blízkost parku André Malraux stala vyhledávaným místem k bydlení.
Bytové bloky od XTU jsou přímým opakem Wogensckyho architektury. Rozbíjí modernistický monoblok, reflektuje okolí, podporuje členitost, nabízí pestrost. Výsledná mozaika připomíná počítačovou hru Tetris. Celý soubor nabízí 170 bytových jednotek, uměleckou galerii, obchodní plochy a kryté podzemní parkoviště. Ačkoli se jedná o ucelený bytový dům založený na společné platformě třípatrových podzemních garáží a obchodního parteru, tak směrem vzhůru se hmota rozdrobuje do samostatných věží. Předsazená prosklená jižní fasáda filtruje sluneční paprsky. Vykrojené části fungují jako zelení osázené společné terasy, kde se mohou obyvatelé domu setkat při obdělávání záhonů.
0 komentářů
přidat komentář