Bytový dům v centru vesnice

Bytový dům v centru vesnice
Adresa: Hanfländerweg 4, Haldenstein, Švýcarsko
Investor:Bürgergemeinde Haldenstein
Soutěž:2005
Realizace:2008
Náklady:4 530 000 Euro


Uprostřed
Nový obytný dům v centru vesnice Haldenstein nechce být ničím zajímavý. Bez jakéhokoliv povyšování je vsazen do místa, což je typickým příkladem chování jeho architekta Miroslava Šika, který v roce 2005 vyhrál soutěž vypsanou občanským spolkem Haldenstein. S postmodernou za zády Šik kdysi připlul k novým břehům: při hledání regionálního, kontextuálního a poetického přístupu spoluzaložil analogickou architekturu. To, že regionalismus mezitím hodil přes palubu, je v Haldensteinu hned patrné, neboť obytný dům má s okolními Graubündenskými domy jen málo společného. Jak to, že se domu nakonec podařilo nenápadně zamíchat mezi ostatní domy?
Malým trik má na starosti to, že novostavba svým velkým měřítkem vyhovuje i vesnickému centru: zastřešení tvoří trojice vzájemně propojených sedlových střech, které rozbíjejí celkovou hmotu do několika domů. Stavba je co nejlépe usazena do vzniklé proluky. Svými výběžky a odskoky se rozšiřuje do meziprostorů s dvorem a malým náměstím a poté se opět zužuje do uličky. Jemně zrnitá vodou otryskaná betonová fasáda nepřipomíná vymývaný beton z šedesátých a sedmdesátých let, ale je spíše podobnější omítkám sousedních domů. Zřeknutí se přesahů přesahů střech mělo za důsledek, že celý dům působí statně a mohutně.
Použití francouzských oken v obvodovém plášti vytváří vhodné prosvětlené byty. Zábradlí z matného skla si zřejmě přeje navrátit zpět ztracenou intimitu. Stejně tak posunutí kompozice okenních otvorů mimo osu štítové fasády mělo domu ubrat z příliš upjatého výrazu. Naproti tomu lodžie směřující na jihovýchod do uličky působí klidným dojmem. Tyto lodžie jsou součástí kruhovitého loubí, které vytváří okouzlující jádro domu a kudy zároveň dovnitř proniká vnější prostor. Velkorysým způsob zde dochází ke společnému životu obyvatel mimo soukromí bytů. Do loubí si cestu našly kočárky, jízdní kola, jídelní stoly nebo lehátka – tento druh architektury je nakloněn rozmanitosti každodenního života.
Zvláštnost bytů spočívá v přímé vstupu přes obytnou kuchyni. Široké dveře do bytů posilují vztah k venkovní lodžii. Jinak jsou byty docela obyčejné a příjemně poctivé, ale nespecificky detailní a materializované. To vzbuzuje otázku: nemohly by tyto domy právě tak dobře stát v Curychu? Jaká platí pravidla při navrhování obytného domu, když je všední den stejný tady jako i tam? Analogická architektura propagovala charakteristické atmosféry – tímto manifestem si mohl zjemněný způsob zpracování prorazit cestu do stavební praxe. Drážky pro žaluzie, zábradlové profily, dveřní prahy, kuchyňské linky, všechny tyto věci promlouvají – zde si je člověk přál dokonaleji formulované.

Stavební program
4 x 4,5 pokojové byty à 95m²
8 x 2,5 pokojových bytů à 50 m²
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
more chic
zvědavec
08.12.09 05:22
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Miroslav Šik