Bytový dům Radlická .142

Bytový dům Radlická .142
Spolupráce:Filip Tomášek
Adresa: Radlická 142, Smíchov, Praha, Česká republika
Investor:Real-Treuhand
Realizace:2016
Zastavěná plocha:1450 m2


Návrh domu odstranil původní terénní 'zaškrcení' uličního parteru svahem a uvolnil parter posunutím nové opěrné zdi o cca 4-5 metrů do hloubi pozemku.
Výsledná hmota se lépe přizpůsobuje stávající rozvolněné uliční čáře, založené v tomto místě především sousední budovou školy a zároveň lépe koresponduje s upraveným tvarem rekonstruované ulice Radlická.
Na tuto novou opěrnou zeď, jejíž objem je využit pro dvě, resp. tři podlaží podzemních garáží, je nasazena dvoupodlažní hmota administrativních prostor - dům do ulice, která společně se zdí představuje objem pětipodlažní stavby, obvyklé v Radlické ulici. Tato hmota je zároveň akustickou clonou hluku, který i po přestavbě Radlické ulice bude představovat jistou zátěž.
Hlavní pětipodlažní objekt je navržen více ve střední části pozemku, půdorysně vychází z jeho tvaru a svou hmotou i dispozičním řešením kopíruje sklon terénu. Orientace bytů využívá všech tří atraktivních světových stran. Dominantní je orientace jižní - k Radlické ulici, s opačně přetaženými terasami (sloužícími zároveň jako sluneční clona) a v horních ustupujících podlažích s klasickými velkými terasami. Boční fasády poskytují naopak bytům orientaci východním a západním směrem, s vizuální vazbou na zeleň porostlého svahu prostřednictvím francouzských oken, která jsou základním výrazovým prvkem bočních fasád. Bytům v přízemní části bočních fasád je umožněn přímý vstup na okolní terén s terasami. Hlavní objekt je spojený s domem do ulice vnitřním atriem (nádvořím). Propojení obou 'domů' tvoří boční stěny, které uzavírají vnitřní atrium a zároveň obě hmoty scelují do jednoho objemu.
Příjezd a vstup do budovy jsou navrženy z ulice Radlické, využívající rozvolnění předprostoru dané posunutím opěrné stěny. Z horní části je navržen pouze přístup pro pěší, navazující na nově vybudovanou pěší cestu vedoucí po svahu až do míst nové budovy ČSOB. Tento přístup umožňuje zároveň dobré propojení stavby s klidnou vilovou lokalitou nad pozemkem.

Počet bytů: 35
Administrativa a komerční: 1 014 m²
Parking: 52 míst
10 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Bombastické, ale
ok1dbm
25.08.16 09:43
Vstupní hala
Václav Plánský
25.08.16 11:36
socha mimo svůj prostor
raval
26.08.16 01:17
no
rk
26.08.16 11:08
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od deyl-šesták-architekti s.r.o.