Bytový dům Křídlovická

Bytový dům Křídlovická
Adresa: Křídlovická 23–27, Staré Brno, Brno, Česká republika
Investor:Komfort a.s.
Projekt:2007
Realizace:2007-09
Náklady:110 000 000 CZK
Zastavěná plocha:1300 m2
Obestavěný prostor:25000 m3


Novostavba dotváří stávající blokovou zástavbu co do výškové hladiny i urbanistické struktury. Je situována kolmo na ulici Křídlovickou a svojí hmotou uzavírá stávající blok domů.
Šestipodlažní objekt o třech sekcích má v parteru a podzemí umístěna parkovací stání. Vstupy do tří sekcí jsou řešeny z pěšího průchodu kolmého na ulici Křídlovickou. Objekt je navržen s dobře prosvětlenými centrálními schodišti, převážně s oboustrannými byty, jedno boční křídlo má část bytů přístupných z pavlače. Šesté podlaží je ustoupené o průběžnou terasu dělenou lehkými přepážkami pro jednotlivé byty. Geometricky komponovaná průčelní fasáda je ovládána motivy balkónů, boční fasády navazující na původní historickou zástavbu jsou členěny pravidelnými okenními otvory a lodžiemi.
Nosný systém v suterénu a přízemí je z monolitického betonu, v ostatních nadzemních podlažích jej tvoří montované  železobetonové sloupy a stropní desky. Fasáda je opatřena omítkou v lomeném bílém odstínu. Dům je zastřešen plochou střechou s jednoduchou atikou. Zábradlí balkonů je z probarveného modrého skla v kovových rámech.
Celkem je v domě 53 bytů ve velikosti od 42 do 89 m². Na každý byt připadá jedno parkovací stání.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
pěkné
Eva Posseltová
05.02.10 11:54
Bezútěšné okolí domu
Dalibor Černý
09.02.10 03:43
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od RAW