Bytový dům Kopečná

Bytový dům Kopečná
Adresa: nároží Kopečné a Leitnerovy, Brno, Česká republika
Investor:HTT- Brno s.r.o.
Projekt:2007
Realizace:2007-08
Zastavěná plocha:1782 m2
Obestavěný prostor:32517 m3
Náklady:145 000 000 CZK


Obytný blok uzavírá a nově vymezuje nároží dvou brněnských ulic v centru města. Odsunutím uliční fronty v ulici Leitnerově je dosaženo dostatečného prosvětlení západní strany domu a vytvoření polosoukromého prostoru před vstupy do domu.
Dostavba bloku je rozdělena do čtyř domů. Tři domy jsou orientovány do ulice Leitnerovy, jeden do ulice Kopečné. Domy v Leitnerově ulici mají motiv vykloněné fasády se svislým pásovým oknem na schodišti, orientace bytů je východ-západ. Sekce v ulici Kopečné má také z ulice viditelné svislé pásové okno schodiště, byty jsou orientovány na sever a jih. Prudkého spádu ulice bylo využito pro umístění samostatných vjezdů do tří garážových pater. Dvorní fasáda má pravidelný rytmus opakujícího se jednoho typu dvojdílného francouzského okna. Přes celou fasádu probíhají průběžné konzoly balkonů evokující původní pavlačové domy.
Velký společný vnitřní dvůr je uspořádán do dvou propojených teras v rozdílných výškových úrovních. Vzniká tak bezpečné zázemí pro hrající si děti v zahradě a možnost je kontrolovat z lodžií bytů.
Nosný systém tvoří vyzdívaný monolitický skelet. Z venkovní strany je celý dům sjednocen obkladem režnou červenou cihlou. Dvorní fasáda je jednoduše omítnuta a má bílou barvu.
V domě je 74 bytů  ve velikosti od 45 do 120 m², šest obchodů v parteru  a 84  parkovacích stání.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Tomáš Rusín, Ivan Wahla, Miloš Klement, Petr Todorov