Bytové domy A2, A3

Bytové domy A2, A3
Autor: AP ATELIER
Adresa: U Nemocnice, Litomyšl, Česká republika
Investor:Město Litomyšl
Projekt:1999-2001
Realizace:2001-02
Zastavěná plocha:1124 m2
Obestavěný prostor:9580 m3
Náklady:44 900 000 CZK


Dva pavlačové domy postavené na svažitém pozemku v Litomyšli svědčí o tom, že pavlače mohou sloužit nejen jako průchody k bytům, ale i jako prostředek k překonávání výškových rozdílů terénu.
Celkem 38 bytových jednotek je umístěno ve třech nadzemních podlažích dvou budov. Pozemek svažující se ve směru podélné osy domů umožnil koncipovat objekty tak, že dvě podlaží jsou přímo přístupná z úrovně terénu. Výškový rozdíl mezi oběma úrovněmi terénu je řešen pomocí lineární opěrné zdi. Průčelí budov navazují na krčky stávajícího domu navrženého Viktorem a Martinem Rudišovými.
V jednom domě je devatenáct malometrážních bytových jednotek. Největší byty (3+kk) jsou umístěny do prvního nadzemního podlaží. Přímá vazba na terén, zahrádka, individuální a bezbariérový přístup a možnost parkováni jednoho až dvou vozidel ve vstupním předprostoru činí tyto byty velmi atraktivními. Hlavní vstup do domu pro byty ve druhém a třetím nadzemním podlaží je z úrovně horního chodníku. Do třetího nadzemního podlaží vede schodiště ze společného venkovního vstupního prostoru. Jednotlivé byty v obou podlažích jsou přístupné z pavlačí.
Odstavná parkovací stáni pro oba domy jsou navržena při horním chodníku na úrovni druhého podlaží budovy. Nájemníkům prvního podlaží je umožněn příjezd až před samotný vstup do jejich bytů.
Konstrukci domů tvoří systém příčných nosných stěn na rozpon 3,6 m se železobetonovými stropy. Obvodový plášť je v prvním podlaží opatřen dřevěným obkladem, ve druhém a třetím podlaží je použita omítka. Ploché střechy pokrývá v celém jejich rozsahu „bezúdržbová" zeleň.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od AP ATELIER