Bytové domu Falkensteinerovy nadace

Bytové domu Falkensteinerovy nadace
Adresa: Moravské náměstí 14a, 14b, Brno, Česká republika
Realizace:1934


Náročnější bydlení obsahovaly městské bytové domy pro Falkensteinerovu nadaci, realizované na Moravském náměstí. Jejich široce dimenzované železobetonové nosníky nesou pět podlaží domu nad průjezdnou pasáží, otevírající novou ulici Mášovu. Dům nese na průčelí soustavu prosklených balkonů a má horní ustupující patra s obytnými terasami, otevřenými do parku náměstí.

0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Oskar Poříska