Burgus Invest

Interiér kanceláří v polyfunkčním domě

Burgus Invest
Spoluautor: Radomír Otýpka
Adresa: Stodolní 342/1, Ostrava, Česká republika
Realizace:2008
Užitná plocha:178 m2


Interiérové řešení vychází z požadavku investora na moderní vzezření prostoru. Koncepce se opírá o moderní pojetí kancelářského prostoru, tzv. Third Place, to znamená, že prostor je navržen jako zázemí pro fluktuaci pracovníků na jednotlivých pracovních místech.
Návrh reaguje na cenové a funkční požadavky investora. Prostor  ej členěn na recepci, která je středo-bodem prostorové komunikace firmy, dále je rozdělen na jednací část a část pracovní. Všechny prostory jsou koncepčně propojeny a sjednoceny "jednolitou" podlahou a stropem. Toto sjednocení umocňují bílé stěny.  Podlaha je opatřena z důvodu akustického kobercem s vyšším a hustším chlupem, barvy kanárkově žluté.  Podhled je zavěšený bílý sadrokarton.
Recepce je pojata jako prostorový komunikační střed - foyer. Je tvořena černým pultem a obloukovou stěnou, která vytváří recepčnímu pultu záda a zároveň odděluje vstupní část od toalet. Oblouková stěna je rovněž opatřena kobercem v návaznosti na podlahu.
Jednací křídlo je rozděleno skleněnou přepážkou na prostory - zasedací místnost a hromadná kancelář (menší zasedací místnost). Větší prostor je jednací místnost pro 16 lidí a menší slouží jako jednací místnost nebo pracoviště pro 6 až 8 lidí.
Pracovní křídlo je v půli rozděleno stávajícím portálem na dvě sekce a každá má čtyři pracovní místa. Do budoucna je možnost v každé sekci vytvořit posezení.
Z celého prostoru je barevně a materiálově vydělen segment toalet a kuchyňky. Je  obložen červeným keramickým obkladem. Zárubně jsou z nerezu.
Hlavním osvětlením jsou vestavné kruhové downlighty. Jsou doplněny o závěsné svítidla nad jednacími a pracovními místy, aby vyhověly hygienické normě pro osvětlení kancelářských prostor. Prostor recepce je nasvícen přisazenými světly ve tvaru kvádru, které ve spojení s obloukovou stěnou za recepcí vytváří silné vizuální napětí.
Recepční pult, skleněná dělící příčka mezi jednacími místnostmi a prosklené dveře mezi recepcí a jednací místností dodány jako atyp.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od PLATFORMA architekti