Budova Národního shromáždění

Jatiyo Sangshad Bhaban

Budova Národního shromáždění
Adresa: Sher-e-Banglanagar, Dháka, Bangladéš
Investor:Bangladéšská lidová republika
Realizace:1962-82
Užitná plocha:800000 m2


„Do budovy shromáždění jsem vnesl světlo, aby vytvářelo základní prvek interiéru. Při pohledu na řadu sloupů můžete spatřit, že sloupy a světlo jedno jsou. Sloup je zhmotněná konstrukce v prostoru světla. Nyní se o tom pokuste uvažovat v obráceném sledu a myslete si, že sloupy jsou duté, mnohem větší a jejich zdi mohou samy vyzařovat světlo. Pak se z prázdna stávají místnosti a sloup vytváří světlo. Může na sebe vzít složité tvary, podpírat prostory a dodávat jim světlo. Intenzivně pracuji na tom, abych rozvinul prvek do takové výše, že se promění v poetickou entitu, která má svou vlastní krásu a vlastní místo uvnitř celé kompozice. Tímto způsobem se světlo stane podobné pevným sloupům, které jsem předtím zmínil jako dárce světla.“
H.Ronner: Louis I. Kahn: Complete Works 1935-74, Birkhäuser 1987, s.236Budova Národního shromáždění je jedinečným příspěvkem moderní architektury vsazené do venkovského bangladéšského prostředí. Soubor vládních budov, jehož dokončení se Kahn již nedožil, vyrůstal přes dvacet let a tvoří symbol nového bangladéšského státu. Budova Národního shromáždění byla původně zamýšlena pákistánskou vládou, což se začalo dařit až o tři roky později (1962), kdy byl návrhem vládního sídla pověřen Louis I. Kahn. Bangladéš však v březnu 1971 vyhlásila svoji nezávislost na Pákistánu a stavba byla zastavena. Kahn původně zamýšlel dodat své stavbě na monumentálním vzezření, ale po oficiálním odpojení Bangladéše od pákistánské vlády v prosinci 1971 se projekt stal symbolem demokracie a pýchy bangladéšského lidu. Celý vládní komplex byl dokončen až v roce 1982 za dvojnásobnou částku než původně odhadovaných 32 milionů dolarů.
Nejpozoruhodnější je proces stárnutí celého souboru, jeho zrání a utvrzování své nadčasovosti. Návrh sice spočívá na principech moderní architektury, ale současně je úzce spojen se zdejším prostředím a místními obyvateli. Kahnova budova je pevně spjatá s místem, využívá místní materiály i technologie, které mají co nejlépe ochránit před zdejším klimatem. Budova Národního shromáždění stojí v bangladéšské poušti jako neochvějná tvrz. Osm jednacích sálů je soustředěno kolem velké parlamentní sněmovny, která není pouze metaforickým symbolem demokratické vlády umístěna s samotném srdci celé budovy, ale je také součástí prostorové optimalizace a uspořádání obslužných provozů (kanceláře, ubytování pro parlamentní úředníky a restaurace) mimo hlavní budovu. Celá stavba z pohledového betonu s mramorovými intarziemi byla odlita přímo na místě. Bílý mramor je použitý z toho důvodu, že se jedná o místní materiál a zároveň dodává objektu na vážnosti. Strohé tvary monumentální budovy i přilehlé umělé jezero se starají o izolaci a přirozenou ventilaci celého souboru. Výsledná kompozice umožnila vzniknout řadě působivých prostorových i světelných scenérií. Geometrické otvory v obvodovém plášti dodávají na celkové dramatičnosti. Tyto abstrahované geometrické tvary lze nalézt i v tradičních bangladéšských stavbách, čímž provazují staré i nové hodnoty a zároveň slouží jako světlíky pro přívod slunečních paprsků do interiéru. Světlo bylo pro Kahna vždy jedním z nejdůležitějších prvků při utváření budov, a to nejen z důvodu rozzáření vnitřních prostorů, ale především v konceptuální úrovni jako samotného strůjce prostoru.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Louis I. Kahn