Budova Houba - rekonstrukce kulturní památky

Budova Houba - rekonstrukce kulturní památky
Architekt novostavby:József Schall (1942)
Zahradní architekt: Csenge Csontos, Borbála Gyüre
Statika: András Nagy
Adresa: Móricz Zsigmond circus, Budapešť, Maďarsko
Projekt:2012
Realizace:2013 - 2014
Zastavěná plocha:450 m2


Stavba objektu souvisejícího s dopravou na budapešťském náměstí Móricz Zsigmond Circus byla dokončena v roce 1943 podle projektu Józsefa Schalla. Kvůli svému tvaru se jí začalo později lidově říkat „houba“. Původně odjezdová hala, pokladna s čekárnou a kavárna byly umístěny ve třech sektorech, pod střechou kruhového půdorysu. Ve středu kruhu stávala fontána (kamenný reliéf od László Szomora). Brzy po dokončení byla budova nicméně necitlivě transformována – do jedné z částí byli umístěni dopravci. V sedmdesátých letech se již začal objekt stávat slumem. Díky svému specifickému tvarovému uspořádání a nesmírně subtilním železobetonovým detailům byl objekt v roce 1997 zapsán mezi kulturní památky.

Kruhový půdorys stavby byl původně ovlivněn uspořádáním kolejí tramvajové točny, jež se kolem samotné budovy obtáčely. Na počátku nového tisíciletí se koleje přestaly používat a po jejich odstranění zde zůstala stát pouze kruhová stavba čekající na rekonstrukci. Funkce byla nedávno změněna na veřejný pavilon – k tomuto účelu vypsal v roce 2009 úřad městské části architektonickou soutěž. Studio Hetedik Műterem v ní získalo první cenu.
Základním konceptem návrhu bylo dosažení naprosté kruhové symetrie. Původní kontury stavby byly obnoveny; a poté přidáno nerámované zaoblené tepelně-izolační sklo, zaoblené panely z jemného betonu a současné detaily. Sloupy, nosníky i vykonzolovaná střecha byly během celkové renovace konstukce opraveny a vyztuženy. Potřebné byly také úpravy terénu; původně snížená část stavby byla vyzvednuta.

Původní návrh a proporce zdí a prosklených ploch byly nově formulovány. Podél vnějšího oblouku byla zvolena sjednocující parapetní zeď, zatímco podél oblouku vnitřního bylo použito sklo od úrovně podlahy. Na jednu stranu nové řešení z velké části zachovalo proporci prosklení zdí, na stranu druhou eliminovalo slabiny původní stavby: schody, různé úrovně podlah a parapetů atd.). Další předností návrhu byla jistá protichůdnost vnitřního a vnějšího pohledu, k níž plně opravňovala změněná situace místa (hlučné a rušné kruhové náměstí a oproti tomu tiché, klidné nádvoří).

Kvůli udržení transparentnosti byly obslužné funkce řešeny jako rozměrný funkční nábytek, jenž se nedotýká obvodových zdí – na principu konceptu „dům v domě“. Na druhou stranu, většina obslužných funkcí byla umístěna v suterénu, který je situován pod částí stavby. 

Csaba Masznyik v recenzi napsal: „Rekonstrukce budovy je pokládána za ohromný úspěch – a to jak architekty, tak laickou veřejností, nikoli však historiky umění věnujícími se památkové péči (alespoň ne těmi, které znám). Podle mě se rekonstruovaná Houba stala vyjímečně krásnou, umělecky zvládnutou a pozoruhodně sofistikovanou stavbou, jako by ani nestála v Maďarsku ale někde na Západě. (…) Přístup oproštěný od okázalých gest, vědomě se zaměřující na podstatu, na „poselství“ budovy, vedl k metamorfóze: z Houby se stala současná budova, v níž je minulost mocně přítomná.“ (METSZET 2014/4)

Kráceno redakcí
0 komentářů
přidat komentář