Bondy Centrum

Bondy Centrum
Spolupráce:Kamila Davidová, Alejandro Flores, Ingrid Vurm Lermen, Tereza Exnerová, Zuzana Štětinová
Adresa: Václava Klementa 1459, Mladá Boleslav, Česká republika
Investor:Raiffeisen Leasing Real Estate
Realizace:2007
Užitná plocha:35000 m2


Přízemí vlastní galerie nabízí živou pulsující atmosféru s řadou obchodů a restaurací otevřených jak dovnitř centra, tak na hlavní třídu Václava Klementa. Pasáži dominuje centrální prostorné náměstí, kde se odehrává většina marketingových akcí centra, koncertů či veřejných prezentací. V tomto komunikačním uzlu jsou umístěny kromě panoramatických výtahů spojujících obě úrovně nákupní galerie s podzemními garážemi, také travelátory - pohyblivé chodníky, které zabezpečují plynulý pohyb zákazníků s nákupními košíky od povrchového parkoviště na úrovni druhého nadzemního podlaží až k supermarketu v přízemí centra. Z druhé úrovně galerie mohou návštěvníci centra vstoupit do prostor herního centra (bowling, biliard atp.) či přes pokladní a občerstvovací zónu do čtyř sálů multikina v dalších podlažích. Druhé patro je věnováno také gastronomii s prostorným food courtem a místem pro posezení a konzumaci v severní části centra, či řadou kaváren rozesetých ve volných plochách pasáže.

Pohyb zákazníků je směřován po systému lávek a galerií, s otevřenými průhledy do přízemí, což navozuje pocit celkové vzdušnosti a uvolněnosti objektu.

Architektonické řešení staví na motivu designu automobilů, jejichž je Mladá Boleslav domovským městem. Aerodynamické tvary a diagonální linie podtrhují individualitu budovy a dodávají jí v širším kontextu města smysluplný ráz. "Toto tvarosloví se vepsalo také do půdorysu objektu. Návrh pasáže nepracuje s rovnoběžnými liniemi, od hlavního vstupu se nálevkovitě rozšiřuje směrem k centru. Hladké nepřerušované plochy nás provázejí v celé řadě dalších prvků interiéru i exteriéru objektu např. v jednotné struktuře reklamních štítů obchodů, které tvoří souvislý podsvětlený pás, kónické tvary jsou zase typické např. pro střešní světlíky zajišťující přirozené osvětlení pasáže.

Fasády jsou navrženy jako mozaika různorodých materiálů odpovídajících vždy funkci jednotlivých částí budovy: Celoskleněné výklady obchodů, lehká bezparapetová skleněná fasáda na akcentu administrativní části nad hlavním vstupem, drobná mozaika cementovláknitých šablon na fasádách herního centra či multikina. Celkový koncept dotváří soustava střešních zahrad.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od 4A architekti, s.r.o.