Bochnerův palác

Bochnerův palác
Novorenesanční palác bratří Theodora a Edmunda Bochnerových postavil v Brně v letech 1864–67 rakouský stavitel Josef Arnold. Sloužil jako správní budova přilehlé továrny dnes známé pod názvem Vlněna. Palác zaujme rozložitou kulisou hlavní fasády, klasicky členěnou do tří průčelních zón.

Rekonstrukce

I přes vypsaný demoliční výměr se investor po dlouhém rozvažování rozhodl palác zachovat a zrekonstruovat. Nejdůležitější bylo zajištění základových a krovových konstrukcí, neboť celý palác měl silně porušenou statiku. Při rekonstrukci se podařilo objevit zachovalé původní štukové stropy, celé schodiště a cenné nosné konstrukce v přízemí. Zde vznikl prostor pro kavárnu či restauraci, horní patra byla upravena pro kancelářské využití.
Bochnerův palác tvoří důležitý urbanistický prvek areálu Vlněny. Jeho výjimečnost umocňuje nově se rozšiřující ulice Přízova, která k Paláci navádí směrem od Hlavního nádraží.
Studio acht
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Studio acht