Blockhaus

Blockhaus
Blockhaus je malá stavba od německého umělce Thomase Schütteho. Slouží jako přístřešek s pítkem, drží se zcela odlišných principů než ostatní budovy v kampusu navržené světovými architekty. Objekt spočívá na lehce nepravidelném šestiúhelníkovém půdorysu. Dřevěný srub je vyroben z neošetřené severské borovice, která s přibývajícím věkem nabude šedého tónu. Vizuálně výrazná střecha je pokryta titanzinkovými šablonami, jejichž lesklý kovový povrch vytváří kontrast vůči archaické srubové konstrukci. Otvor na jedné straně zve návštěvníky ke vstupu. Podél vnitřních stěn jsou umístěny dvě fošny sloužící jako jednoduché lavičky. V centrální části domu stojí fontána z pálené hlíny nabízející čerstvou vodu k pití či ochlazení. Blockhaus je objekt odvozený z modelu 1:10, který v roce 2016 vystavil Thomas Schütte v düsseldorfské galerii Konrad Fischer. Rolf Fehlbaum, emeritní předseda firmy Vitra, tento model viděl a zeptal se umělce, zda by si dokázal představit jeho realizaci ve skutečném měřítku v areálu Vitra. Blockhaus Thomase Schütteho se tak připojil k dalším architektonickým dílům v areálu Vitra, včetně promenády Álvaro Siza, skluzavkové věže Carsten Höller a monumentálního Balancujícího nářadí od Claese Oldenburga a Coosje van Bruggen, které jsou zasazeny mezi budovami s různými účely (muzeum, kongresové centrum, návštěvnické centrum). Ačkoli to nebylo na začátku plánováno, staly se tyto drobné objekty poutavými orientačními body, které návštěvníky zvou k procházce po celém kampusu.
Vitra
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Thomas Schütte