Betonový dům Ořechov

Betonový dům Ořechov
Profese majitele tohoto domu je úzce spjata s betonem. Není proto divu, že zadáním byl dům z betonu. Tomuto bylo podřízeno vše. Beton je jednoduchý, čistý, základní, přehledný, čitelný...
A takový je i dům. Střídmý, elegantní a neutrální. Jak exteriérem, tak dispozicemi.

Beton se prolíná na interiérových zdech i na fasádách. Bednění bylo provedeno z dřevěných prken a celá stavba nese texturu jejich otisků. Jako kontrast bylo navrženo dřevo "živé", které kompenzuje syrovost betonu a zároveň jej v tomto případě doplňuje.
Žádné další materiály zde výrazněji zastoupeny nejsou. Dřevo je použito tam, kde obyvatelé relaxují a děti si hrají. Všude jinde zas a znovu jen beton.

Dům se nachází v okrajové části obce, na rohovém pozemku lemovaném ze dvou stran silnicemi a ze zbylých dvou stávající rodinnou zástavbou, do které urbanisticky zapadá.

Jedná se o dvojici těles – podlouhlou přízemní kvádrovou hmotu, určenou k bydlení, a separovanou garáž. Podélná osa pozemku je tažena ve směru severozápad – jihovýchod, obytná hmota domu je umístěna podél této osy v severovýchodní části pozemku a otevírá se jihozápadně do zahrady. Orientace a umístění zahradu maximálně uvolňují a zároveň zajišťují příznivé světelné podmínky uvnitř domu. Obě tělesa jsou zastřešena plochými střechami, obytná hmota je vyvýšena v oblasti obývacího pokoje.

Samostatný dům obsahuje jednu bytovou jednotku a je jasně rozdělen na dvě části – část společenskou a část klidovou. To je v souladu s vnějším výrazem objektu, jak díky umístění garážového tělesa, tak díky charakteru obvodového pláště. Mezi garáží a klidovou částí domu se nalézá polootevřený intimní prostor, vytvářející žádoucí soukromí.

Komunikace v domě je řešena pomocí přímé chodby v severovýchodní části objektu, která napájí liniově řazené obytné místnosti. Zároveň vede do společenské části domu, kde se v jedné velkoryse řešené místnosti nachází obývací pokoj, jídelna a kuchyně.

Dopravní napojení je řešeno jednoduše, garáž pro dva osobní automobily je umístěna v bezprostřední blízkosti jihozápadní hranice pozemku.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Master Design s.r.o.