Bachledka – vrcholová vybavenosť

Bachledka – vrcholová vybavenosť
Adresa: Bachledova dolina 702, Ždiar, Slovensko
Investor:Bachledka Ski&Sun
Projekt:2018
Realizace:2019
Užitná plocha:2075 m2
Zastavěná plocha:2020 m2


Spracovateľ projektu interiéru reštaurácie: Inar 
Statika: Polivka, Hörmann & Partners
Riešené územie sa nachádza na vrchole Malej Poľany na hrebeni Spišskej Magury. Areál poskytuje rozmanité aktivity počas celého roka ako lyžovanie, turistiku, cykloturistiku a výhliadkovú trasu – Chodník korunami stromov, pričom v určitých dňoch sem zavíta až 6000 návštevníkov denne. Cieľom návrhu bolo posytnúť vybavenosť pre tieto aktivity.
Prístup do celého areálu je zabezpečený turistickou trasou Bachledova dolina-Malá Poľana, kabínkovou lanovkou z Bachledovej doliny, alebo lanovkami z Malej Frankovej a Jezerska.
Snažili sme sa minimalizovať hmotu na vrchole kopca, ponechali sme iba nevyhnutný velín lanovky a výstupný objekt z chodníka korunami stromov. Všetok ostatný objem vybavenosti je osadený v teréne a jediné viditeľné fasády sú tie presklené, zabezpečujúce presvetlenie a výhľad na Belianske tatry. Umožnil to ideálny tvar terénu- svah je orientovaný na juh smerom k Belianskym tatrám.
Maximálne splynutie s terénom sme dosiahli zelenou strechou na úrovni plató vrcholu kopca a zošikmenými okrajmi strechy.
Jednou z najväčších výziev bolo dosiahnuť bezbariérový prístup z horného plató na spodnejšiu úroveň terasy reštaurácie a potom ďalej až k vstupu na chodník korunami stromov. Dosiahli sme to pomocou exteriérového schodiska cez ktoré traverzuje rampa. Takéto riešenie ušetrilo veľa miesta na najdôležitejšej južnej fasáde. Opakovaný detail „schodorampy“ zároveň minimalizuje počet prefabrikovaných betónových dielcov. Navyše, kvôli skráteniu dĺžky „schodorampy“ sa celá strecha-plató zvažuje smerom ku schodisku. Polámaný a zošikmený strop v interiéri je teda odvodený od potreby splynutia s terénom a od peších tokov.
Rozhodli sme sa prechod urobiť v centrálnej polohe južnej fasády, tak že sme dosiahli priamy optický kontakt z plató na nástup na chodník a zároveň rozdelili jedinú fasádu budovy na reštauračnú časť a časť pre apartmány. Tieto časti fasády nie sú v jednej rovine, ale kopírujú vrstvenicu, čo zabezpečuje väčšie súkromie apartmánov a zároveň menšie terénne úpravy.
Pomerne veľký znížený priestor pod „schodorampou“ dostal využitie ako detský kútik. Pomocou brezových kmeňov a sietí sa vytvoril univerzálny priestor pre hru inšpirovaný lesom.
Veľká hĺbka podzemnej časti si vyžiadala použitie svetlíkov. Tie sme zlúčili s lavičkou aj kvôli ochrane skla pred lyžiarmi.
Základné povrchové materiály sú betón a drevo. Pre debnenie stropu boli použité smrekové dosky čo umožnilo vyskladať zložité tvary a zároveň to nadväzuje na smrekový obklad na stenách. Časť z debniacich dosiek bola znovu použitá pri deliacich stienkach na toaletách.
Reštaurácia je na nižšom - hlavnom podlaží orientovaná na Belianske Tatry. Okrem časti na sedenie (180 miest) je tu aj barový ostrov a samoobslužný výdaj schopný pokryť aj rozsiahlu vonkajšiu terasu (350 miest). Pri vyšších náporoch návšetvníkov vie byť výdaj posilnený pomocou vonkajšieho terasového baru.
Tri takmer identické apartmány sú tiež v nižšom podlaží a orientované viac na západ. Každý obsahuje obývaciu izbu s kuchynskou časťou, WC, kúpelňu a 2 dvojlôžkové spálne prepojené šatníkom. Nad šatníkom sa nachádza spací kút prístupný z rebríku. Presvetlenie miestností hlbšie v dispozícii je dosiahnuté pomocou nadsvetíkov a oknom nad kuchynskou linkou.
Vstupuje sa do nich cez multifunkčnú miestnosť, ktorá môže slúžiť na podávanie raňajok, jako herňa, na pozeranie TV. V prípade potreby sa vie rýchlo zmeniť na enviromentálnu učebňu alebo konferenčnú miestnosť.

Více staveb od Compass Architekti