Ateliér Nad Zámečnicí

Ateliér Nad Zámečnicí
Jednoduché seskupení velkých šedých hranolů stávajícího domu motivovalo základní záměr celého návrhu. Vložením nového kubusu na místo dřívější terasy, vznikl prostor pro atelier. Ve staré části druhého podlaží je malá kreslírna, kuchyňka, záchod a koupelna.
Severozápadní část původní terasy zůstala otevřená. Krytá loggie je k západu a jihu prolomená velkými čtvercovými otvory a přímo propojena s úzkou terasou podél celé jihozápadní fasády.
Součástí přístavby, jako druhá etapa prací, měla být i oprava fasády. Všechny základní objemy (vlastní dům, svislý kubus hlavního schodišti a vodorovný kubus nové pracovny) by měly být ve třech rozdílných odstínech šedi s výrazně různými strukturami povrchů.
Systém nosných konstrukcí, fasádních prvků i interiérových detailů je řešen v modulové řadě vzniklé dělením a násobením 90 cm, což je i základní modul celého stávajícího domu.
Vnější plášť je důsledně šedý vnitřní plochy bílé. Předěly mezi interierem a exterierem jsou titanzinkové.
Interiér je důsledně monochromatický, barvy poskytují jen lidé a obrazy. Dřevěná podlaha, pochozí rošty topení i prkna terasy jsou natřeny bílým lazurovacím nátěrem. Velké prosklené plochy jsou osazeny zcela bez rámů, jen jedno otevíravé okenní křídlo na východ a dveře na západní loggii mají masivní, bílé dřevěné rámy.
Všechny skleněné plochy je možné zastínit jednoduchými bílými závěsy, jejich kolejnice (osazené pod úrovní sádrokartonového podhledu) slouží i pro zavěšování obrazu. Kolejnice jsou i ve venkovním prostoru loggie.
Celá nástavba je konstrukčně zcela samostatným celkem. Základním principem bylo nalezení systému, který by byl lehký a zbytečně nepoitěžoval stávající nosné konstrukce a nevyžádal si tak další staticko konstrukční opatření na nosných prvcích domu. Dalším kritériem bylo navrhnout takový postup stavby a montáže, který by co možná nejméně omezoval a rušil běžný provoz a fungování domu. Proto byl navržen systém, který je snadno smontovatelný a na místě stavby omezí “mokré” stavební procesy na minimum.
Základní nosná konstrukce je dřevěná. Soustava příčných nosných rámu s osovým rozpalem 90 cm je ve třech bodech přikotvena ke stávajícím konstrukcím domu. Rámy jsou v rovině podlahy a střechy propojeny podélnými trámy a zavětrovány ocelovými pásky a bedněním pláště.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Roman Koucký architektonická kancelář