ARKEN

Muzeum moderního umění

ARKEN
Adresa: Skovvej 100, Ishøj, Dánsko
Realizace:1994-96


Stavba Muzea
Muzeum moderního umění Arken vzniklo na základě architektonické soutěže připravené Kodaňským hrabstvím v roce 1988. Vlastní stavba muzea začala kolem zkraje roku 1994 a v březnu r.1996 bylo muzeum zabírající 9200m² slavnostně otevřeno. Když Architekt Søren Robert Lund navrhl muzeum, bylo mu pouhých 25 let. V době kdy vyhrál soutěž byl ještě studentem Dánské Královské Akademii krásných umění.

SRL si stanovil tři hlavní principy formující architektonickou vizi muzea:

1. Muzeum by mělo být umístěno do krajinného prostředí a půdorys by měl být založen na charakteristických krajinných konturách a liniích.

2. Muzeum by mělo reflektovat fakt, že je blízko vody a tak formálním tvaroslovím odkazuje na loď. Kromě toho se forma odvolává do historie krajiny - k faktu, že muzeum je umístěno na umělém laloku souše, kde voda dříve bývala.

3. Muzeum by mělo být flexibilní v jeho uspořádání za účelem zahrnout nejrůznější kulturní aktivity a vyjít vstříc různým změnám požadavků pro jednotlivé výstavy.

Krajina
Arken se s jeho charakteristickými hroty, hranami a plachtovím skulpturálně napřimuje vzhůru z ploché syrové krajiny Strandparkenu s jejími příkopy a jezery. Muzeum je situováno na hraně moře s výhledem na městskou siluetu Kodaně. Budova ztělesňuje setkání plochého pozemku a vysokých městských staveb. Arken se zde noří do písku a připlouvá vzhůru na výšinu s jeho charakteristickým plachtovím.
Søren Robert Lund navrhuje lokalitu - poblíž pláže a Ishøjského přístavu. Volbou vlastní architektonické formy a výběrem materiálů - beton, ocel a sklo - je stavba v jednotě s neupraveným přírodním prostředí.

Loď
Architektura Arkenu se odhaluje jako příběh. Vracející se příběh muzea je loď. Zvenku stejně jako zevnitř fragmenty částí a elementů lodě vytváří přístavní atmosféru. Jako na skutečné lodi, veškeré konstrukce jsou viditelné. Dokonce několik opakujících se ornamentů - šrouby a matice byly převzaty z přístavní architektury. Tvar Arkenu nicméně nevychází pouze z lodě. Ve skutečnosti to vypadá spíše jako loď částečně otevřená. Ale umístění na přímořském okolí stavbu připodobňuje loď uváznutou na mělčině jen několik metrů od moře.


Půdorys

Obrysy Arkenu směřují v rozdílných směrech do okolní krajiny. Stavba se otevírá ven a svírá návštěvníka ještě dřív než dosáhne hlavního vstupu. Veškeré části muzea se zdají jakoby pokračovaly dále do krajiny, tím se zahlazuje hranice mezi stavbou a jejím okolím.
Uvnitř stejně jako venku, obrysy muzea a krajiny pracují v harmonii. Hlavní obraz krajiny je opakován v půdoryse muzea. Muzeum je organizováno kolem dvou břitů - os, které se protínají ve Strandparkenu. Jedna osa je tvořena Ishøjským přístavem a silnicí jdoucí skrz lesy podél pláže (Skovvej), druhá navazuje na pobřežní pásmo. Tudíž velká galerie - The Art Axis je souběžná s přístavem, zatímco centrální červený průchod - červená osa sleduje pobřežní pásmo. V půdorysném plánu muzea se neobjevuje sjednocující soudržný tvar. Spíše pozůstává z různých částí, z nichž každá má svůj individuální tvar.


Vnímání

Architektura Muzea moderního umění Arken je plná dramatických kontrastních přechodů mezi rozlehlými otevřenými galeriemi a malými intimními prostory, mezi prostory s nepravidelnými úhly a výstředními formami a naproti tomu tradičními pravoúhlými sály.
Architektura muzea přitahuje pozornost sama na sebe. Zakřivené a nakloněné stěny, posuvy a překrývání ploch, speciální světlo, viditelné konstrukce a na některých místech nápadné barvy. To vše podněcuje všechny lidské smysly vyžaduje zažít stavbu naplno. Cesta muzeem dá člověku dobrý pocit ze smyslově pojatých stavebních kvalit.

přeložil: Jan Májek

0 komentářů
přidat komentář