Akátová věž Výhon

Akátová věž Výhon
Autor: Pavel Jura
Manažer projektu:Ing. Martin Dratva
Generální dodavatel: HAAL s.r.o. | Ing. Pavel Pospíšil
Adresa: kopec Výhon, Židlochovice, Česká republika
Investor:Město Židlochovice
Projekt:2006
Realizace:2009
Zastavěná plocha:10 m2
Obestavěný prostor:150 m3


Lokalita stavby - kopec Výhon, i záměr stavby – rozhledna, jsou do jisté míry výjimečné okolnosti, které svádí k exhibici, svádí zkusit si, co všechno jsme schopni vymyslet a postavit, svádí ke zneužití možností zadání, k prvoplánové reklamě.
Nebylo však cílem realizovat stavbu, která bude mít potřebu a priori poutat pozornost či šokovat ne-normálním tvarem,  jen formálně zakřivenou geometrií nebo zcela novým materiálem. Cílem nebylo ani hledat novou, nutně jinou nebo podobně moderní architekturu - reklamní slogan „račte vstoupit - uvidíte, co jste ještě neviděli“ zůstal potřebám estrádních bavičů. Stejně tak nebylo cílem exhumovat historické stavební formy - od výsledné podoby stavby nelze očekávat více než obraz principů při stavbě použitých.
Cílem úsilí bylo zrealizovat stavbu normální a přiměřenou, která nebude svědkem toho, čeho jsme (v krajině) schopni, ale toho, co považujeme za rozumné.
Věž je navržena na pravidelném půdorysu třiceti dřevěných akátových sloupů. Kruhový půdorys stavby odpovídá topografii místa s rovnocenným výhledem v celém rozsahu 360°, kruhový profil zaručuje zároveň tuhost vůči vodorovnému zatížení větrem.
Každý z akátových sloupů je složen z několika fošen, jejichž počet se po výšce sloupu zmenšuje. Řídnutí nosné konstrukce odpovídá snižování napětí v materiálu, od nejvíce zatíženého masivního soklu až po korunu věže - balustrádu subtilních prvků bez zatížení. Řídnutí konstrukce sleduje vinoucí se spirálu vnitřního schodiště, při výstupu na věž se výhled postupně otevírá - od téměř uzavřeného soklu až po otevřenou vyhlídku v nejvyšší úrovni.
Vnitřní schodiště potvrzuje řád stavby - každý stupeň schodiště je proveden jako konzola fošen z nosného sloupu. Prostorová spirála vzájemně provázaných konzol ztužuje stavbu, definuje vnitřní prostor se shora osvětleným volným jádrem. Prostorovou tuhost kruhového průřezu zajišťují (stejně jako u sudů ve sklepě dole pod kopcem) ocelové obruče, doplněné dřevěnými rozpěrami mezi sloupy.
Dřevěná konstrukce stavby je provedena z typické místní dřeviny - akátu, všechny prvky mají stejnou tloušťku 40 mm. Ocelové prvky jsou pozinkované, bez další povrchové úpravy.
Při návrhu i realizaci byl důležitý celek, nikoliv detail stavby; ostatně  řada detailů byla předem určena dodržením řádu stavby.  Způsob zpracování odpovídá podmínkám staveniště bez elektrické energie, míra opracování detailů nemá ambici importovat na kopec Výhon průmyslový perfekcionismus.
6 komentářů
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Perfektné
Matej Farkas
18.11.10 11:58
Krásné
Marketa H.
18.11.10 06:46
Nádhera
Jiří Šobr
19.11.10 02:56
Akátová věž Výhon
Milan Jaros
25.11.10 01:16
nádhera
Andrea Dubeková
25.11.10 10:33
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od Pavel Jura