Administrativní objekt Dukelská Brno

Administrativní objekt Dukelská Brno
Jedna z největších výzev pro architekty bývá návrh vlastního bydlení. To jsme si vyzkoušeli i my na vlastním sídle. Novostavba administrativního objektu vyrostla na místě bývalého bytového domu, který byl z důvodu nevyhovujícího stavebně-technické stavu zbourán.
Jedná se o tvarově čistý, čtyř podlažní objekt bez podsklepení s plochou střechou, který svým tvarem respektuje obrysy pozemku a okolní stavby. V objektu se nacházejí kancelářské prostory se zázemím – zasedací místnosti, sociální vybavení a podobně. Průjezdem se dostaneme na zbývající část pozemku za objektem, na kterém se nachází parkovací stání řešené pomocí zasakovací zatravňovací distanční dlažby.
Navržená stavba je z pohledu architektury a kompozice hmoty navržena co nejčistší s důrazem na městotvornost a je zde navržena plochá střecha s výlezem na střechu. Navržená řešená stavba svým charakterem, tak reaguje na dotvoření městské třídy, ale zároveň na také již stojící domy v blízkosti – například objekt na rohu Dukelská třída / Gargulákova, Dukelská třída 70, objekty na ulici Nováčkova a bytové domy podél Svitavského nábřeží.
V dalším období se také předpokládá zastavení sousední proluky ze severní strany a proluky naproti přes Dukelskou třídu s obdobně tvarově komponovanými a městotvornými objekty.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Atelier 99 s.r.o.