Administrativní budova v Dobřichovicích

Administrativní budova v Dobřichovicích
Spolupráce:Vít Černý, Radka Bartošová
Projekt:2016
Realizace:2017


Území
Průmyslový areál situovaný na kraji obce Dobřichovice se nachází v klidné zástavbě. Dnes je využíván výhradně majitelem k podnikatelské činnosti, kterou je mezinárodní autodoprava. Součástí areálu je několik budov a to sklady, objekt garáží s původními kancelářemi a hala, kterou se zabývá náš návrh. Zadáním studie tedy bylo vytvořit nové administrativní prostory v budově, která se nachází v centru areálu. Tento objekt má otevřenou dispozici a konstrukci z ocelových vazníků. K možnému využívání je však nutná jeho kompletní renovace včetně zateplení.

Exteriér
Při návrhu budovy jsme vycházeli z inspirací v historických průmyslových areálech a použití cihlových fasád a plechových střech. Objektem administrativy je jednoduchá jednopodlažní budova, u které jsme využili princip pravidelného rastru okenních otvorů. Jedním z výraznějších prvků na fasádě je orámování hlavního vstupu, které je navrženo v černé barvě, která ideálně doplňuje fasádu z cihel. Ta je vytvořena z plných cihel jako přizdívka. Tuto variantu jsme zvolili kvůli zakrytí stávající nosné konstrukce, která je dnes viditelná na fasádě. Klasická skladba na vazbu je narušena jen na štítové fasádě, kde se cihly budou klást na 1/3 délky a ve střední třetině vznikne dutina.

Interiér
Principem návrhu budovy bylo využít jednoduchost na fasádě a o to více vytvořit rozmanitý interiér, což nám umožnila i otevřená dispozice budovy. Hlavním konceptem byl návrh interiérové ulice, která vzniká na základě „hry“ s hmotami kanceláří a ostatních vnitřních prostorů. Dalším zajímavým prvkem byla existence vnitřní plně funkční studny. Kolem té jsme vytvořili náměstí, které je hlavním prostorem celé dispozice. Z náměstí nám rozcestníku ukazuje směry k jednotlivým místnostem a ulehčuje tak orientaci po budově. Přímost hlavní chodby je narušena posunem hmot jednotlivých prostorů, které mají připomínat rozdílné fasády domů v ulici. Interiér je doplněn o dekorace, které podpoří hlavní myšlenku vnitřní silnice, která je také úzce spjata s hlavní náplní společnosti, jež zde bude mít své nové sídlo.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Mio architects