Administrativní budova Rapos

Administrativní budova Rapos
Spolupráce:Karel Bartoněk
Adresa: Palackého 529, Všetuly, Holešov, Česká republika
Investor:RAPOS, spol. s r.o.
Projekt:2012-14
Realizace:2014-16
Užitná plocha:439 m2
Zastavěná plocha:289 m2
Plocha pozemku:7211 m2
Obestavěný prostor:2392 m3


Dvoupodlažní administrativní budova stavební firmy je umístěna v severozápadním rohu areálu „Paliva“ při silnici Holešov–Hulín. Výsledkem je "pomník zednické práci".Tvoří ji pět pravidelných, ale půdorysně odlišných kvádrů, mírně nepravidelně rozmístěných okolo středu. Nepravidelnost rozmístění spolu s rozmanitostí kvádrů vymezuje centrální komunikační prostor pětiúhelníkového půdorysu. Dva hranoly k sobě přiléhají v pravém úhlu, ostatní v ostrých úhlech. Veškeré otvory do fasád jsou umístěny pouze směrem do vzniklých neuzavřených atrií. Čelní stěny hranolů jsou plné, bez otvorů. V atriích, nebo těsně před nimi, budou vysazeny listnaté stromy s kulovitou korunou, vysoké cca 8–12 m. Tímto rozvrhem bude zajištěno, že se budova nebude přehřívat na slunných stranách a zároveň bude co nejméně orientována přímo na sever a k hlavní silnici. Pootočení celého útvaru reaguje na rozmístění budov na protější straně ulice, kde uliční čára schodovitě uskakuje, i na prodloužení linie fasády přilehlého původního objektu skladu. Vstup do budovy je od hlavní silnice v místě pravoúhlého napojení kvádrů a je zastřešen markýzou. V přízemí jsou čtyři malé kanceláře a jedna větší. Malé kanceláře zabírají dva kvádry, trojmístná kancelář třetí. Další modul je vyhrazen pro zasedací místnost se serverem a trezorovou místností a v posledním je kuchyňka, toalety a úklidová místnost. Z centrální haly je vyčleněna malá jednací místnost a zádveří. Ve druhém podlaží jsou funkce rozmístěny obdobně jako v přízemí. Stavebně-technologicky tvoří každý kvádr jeden trakt. Obvodové zdivo je jednovrstvé keramické s keramickými stropy. Střední prostor je zastropen betonovou deskou. Nad schodištěm je stropní světlík. Příčky oddělující kancelářské prostory od centrální haly jsou montované.
Studio NEW WORK
1 komentář
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
jů Holešov
Eva Müllerová
20.07.17 04:24
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od NEW WORK