Administrativní budova Keystone

Administrativní budova Keystone
Adresa: Pobrežni, Šaldova ulice, Karlín, Praha, Česká republika
Investor:Real Estate Karlín Group a.s.
Projekt:2007-10
Realizace:03.2010 - 02.2012
Užitná plocha:11600 m2


V těchto dnech zahájil nejvýznamnější karlínský a přední pražský developer, společnost Karlin Group, výstavbu administrativního budovy KEYSTONE, která vznikne na hranicích původní karlínské zástavby na nároží ulic Pobřežní a Šaldova. Architektonicky jedinečný objekt KEYSTONE, který je novodobou interpretací českého kubismu, nabídne cca 6.500 m² prémiových kancelářských a komerčních ploch.
Jedná se v letošním roce o první zahájenou stavbou administrativní budovy v Praze a její dokončení je naplánováno na září 2011. Budova KEYSTONE splňuje veškeré nároky na moderní kancelářské prostory a bude ji tvořit 8 nadzemních podlaží. Kromě kanceláří nabídne i 850 m² obchodních ploch a ve 3 podzemních podlažích také 68 parkovacích míst. Předpokládané celkové náklady na projekt dosáhnou téměř 300 milionů Kč. Výstavbu zajišťuje společnost Průmstav a.s. ze skupiny Vinci Construction, která se také stala prvním a hlavním nájemcem tohoto objektu. 
„Jsme velmi hrdi na to, že budova Keystone má již v tuto chvíli svého hlavního nájemce, a to největší francouzskou a světovou stavební skupinu Vinci Construction, která zde bude mít své sídlo na ploše více jak 4.000 m²,“ řekl partner společnosti Karlin Group Milorad Miškovič. „Vzhledem k jedinečné lokalitě a architektuře objektu očekáváme velký zájem o pronájem zbývajících prostor a věříme, že ke dni kolaudace bude Keystone plně obsazen. Stal by se tak jedním z nejúspěšnějších projektů v této - pro developery náročné - době.“  
Dle odhadů bude v roce 2010 v Praze zahájena výstavba jen cca 50.000 m² nových kancelářských prostor. Společnost Karlin Group výstavbou objektu Keystone společně s letošním plánovaným zahájením druhé etapy projektu Corso II B pokryje téměř 50 % z tohoto objemu. 
Keystone je výsledkem snahy o maximální využití stavebního prostoru s přihlédnutím k omezením ve stávající urbanistické zóně. Stavba, jejímiž autory jsou Mathias Müller a Daniel Niggli  ze švýcarské architektonické kanceláře EM2N, je novodobou interpretací českého kubismu. „Když jsme přijeli do Prahy, objevili jsme český kubismus a zjistili jsme, že je opravdu úžasný a unikátní. Třebaže tento směr vznikl už na začátku minulého století, dokáže nabídnout dnešní architektuře nové impulzy. Proto jsme se rozhodli zkoumat jeho estetické možnosti,“ říká k návrhu jeden z autorů Mathias Müller. 
„Název Keystone má symbolický význam,“ uvedla k projektu Hana Samuelová, marketingová manažerka Karlin Group. „Je to nejen výraz pro nosný kámen tvořící střed klenby či oblouku v architektuře, ale pro nás vyjadřuje i spojení mezi starým a novým Karlínem, propojení centra města s oblastí Karlína, Libně a Palmovky. Je to další krok k regeneraci a revitalizaci karlínského území, na které se Karlin Group dlouhodobě zaměřuje.“  
Keystone vzniká ve velmi významné části pražského Karlína, neboť plánovaný rozvoj tohoto území schválený v územním plánu počítá s výstavbou mostu přes řeku Vltavu, který bude navazovat na Šaldovu ulici a spojí Karlín s Holešovicemi. Keystone tak bude v budoucnu vévodit jedné z nejdůležitějších karlínských křižovatek a je prvním komerčním objektem, který fakticky zahajuje revitalizaci Rohanského ostrova. Na Keystone naváže společnost Karlin Group v blízké době rozvojem území mezi Pobřežní ulicí a řekou, a to plánovaným rezidenčním a administrativním komplexem River Gardens, který počítá s výstavbou až 130.000 m² nadzemních komerčních a rezidenčních ploch v horizontu následujících 5-10 let.  
„Pro někoho je největším životním požitkem čokoláda, kaviár nebo šampaňské. Pro nás je jím budovat kvalitní architekturu. A požitek je ještě příjemnější, když si ho můžete znovu vychutnat po době delšího nedobrovolného půstu,“ komentuje zahájení stavby Keystone Serge Borenstein, zakladatel společnosti Karlin Group.
2 komentáře
přidat komentář
Předmět
Autor
Datum
Praktické užití uvnitř budovy
Ing.Luděk Kouba
31.10.13 03:30
Praktické užití ven budovy
Ing.Teplák
01.11.13 11:03
zobrazit všechny komentáře

Více staveb od EM2N