Administrativně-vstupní budova Muzea opolské vsi

Budynek administracyjno-recepcyjny Muzeum Wsi Opolskiej

Administrativně-vstupní budova Muzea opolské vsi
Spolupráce:Jarek Oglęcki (3D model)
Adresa: ul. Wrocławska 174, Opolí, Polsko
Investor:Muzeum Wsi Opolskiej
Projekt:10.2005 - 03.2006
Realizace:10.2005 - 03.2006
Užitná plocha:1130 m2
Zastavěná plocha:842 m2
Plocha pozemku:13200 m2
Obestavěná plocha:3680 m3


Muzeum Opolské vsi je skanzen založených v padesátých letech minulého století nedaleko města Opole v Horním Slezku. Ve venkovní expozici nalezneme 50 historických stavení s původním zařízením v podobě nábytku, vybavení a pracovních nástrojů. Jedná se téměř výhradně o dřevěné roubené nebo hrázděné stavby postavené v 18. nebo 19. století a následně přenesené do skanzenu. Rozmanité stavební typy venkovské architektury zde zastupují stavby hostince, školy, kostela a dva větrné mlýny. Muzeum nabízí kromě historických stavení i atraktivní venkovní prostředí. Velké množství návštěvníků skanzenu tak přijíždějí více kvůli relaxaci v prostředí květinových a zeleninových zahrad, lesoparků a luk.
Se vzrůstajícím počtem návštěvníků skanzenu vyvstala potřeba vybudovat administrativní a naučné centrum celého areálu. Podoba novostavby centra umístěného u vstupu do areálu vzešla z architektonické soutěže uspořádané v roce 2005.
Situování a orientace podlouhlé stavby v sobě obsahuje dva kolmé směry, dvě symbolické osy, historickou a novodobou. Novostavba je delší stranou orientována ve směru východ – západ a navazuje tak na zástavbu historických staveb skanzenu. Nové prvky, v podobě terénních úprav, zpevněných ploch a solitérní zeleně jsou orientovány v opačném směru sever-jih.
Do novostavby se promítlo tradiční dispoziční trojdělení obytného domu. Vstupní hala představuje původní síň vesnického domu, černá a bílá světnice se projevuje v rozdělení budovy na část veřejnou a část zaměstaneckou. Na místě komory najdeme výstavní sál tzn. místo kde se vystavují a uchovávají cenné artefakty. Zastřešení muzea sedlovou střechou také vychází z místně tradiční zástavby.
Fasáda budovy je vrstvena ze současných a tradičních materiálů. Jádro budovy tvoří zděná konstrukce doplněná prosklenými stěnami. Z exteriéru jsou neprůhledné části stěn a střecha pokryty šindelem a před průhlednými plochami jsou předsazeny dřevěné žaluzie. Žaluzie jsou pohyblivé a fasáda tak proměňuje svůj vzhled v závislosti na počasí. Vzhled fasády se inspiroval klasickou slezskou stodolou, stěnami bez okenních otvorů a velkými pojezdovými vraty. Členění fasády se promítá i do ploch před budovou. Linie ze svislých ploch fasády pokračují v členění nástupních ploch s parkovištěm nebo se na opačné straně budovy promítají do užitkové a okrasné zahrady.
Architektům z opolského studia db2 architekci se podařilo vytvořit ve velmi tradičním prostředí vytvořit současnou architekturu, která se svým okolí souzní než by se vůči němu ostře vymezovala.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od db2 architekci Ewa Ogleçka