Administrativa a provoz firmy LIFTCOMP a.s.

Administrativa a provoz firmy LIFTCOMP a.s.
Samostatně stojící objekt je složen ze dvou vzájemně propojených částí, administrativní a provozní.
Část administrativní je nepodsklepený, třípodlažní objekt s plochou střechou, postavený na obdélníkovém půdoryse s uvolněným parterem pro krytá a parkovací stání.
Část provozní je částečně podsklepený, jednopodlažní halový objekt s proměnlivou konstrukční výškou, postavený na obdélníkovém půdoryse a zastřešený plochou střechou přecházející ve výraznou konzolu kryjící expedici.
Navržené architektonické řešení využívá v prostorovém konceptu mírné svažitosti stavební parcely z důvodu umístění náročného stavebního programu na relativně malé ploše a pro vytvoření dostatečného počtu parkovacích míst.
Prolínání dominantních objemů jednotlivých stavebních objektů přizpůsobuje měřítko stavby charakteru okolní krajiny. Výraznými architektonickými prvky jsou mohutná konzola kryjící expedici, použitý princip otevřeného parteru, plných ploch s nepravidelně rozmístěnými okeními otvory a plošné, neprůhledné zasklení III. NP administrativní části a stejné prosklení vyvýšené hmoty provozní části.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Jan Zelinka, David Wittassek