Academie van Beeldende Kunsten

Academie van Beeldende Kunsten
Autor: Wiel Arets
Adresa: Herdenkingsplein 12, Maastricht, Nizozemí
Soutěž:1989
Realizace:1990-93
Užitná plocha:4000 m2
Plocha pozemku:1300 m2


Academie van Beeldende Kunsten v Maastrichtu je koncipována jako rozšíření stávající Rijkshogeschool. Sídlí v ní škola výtvarných umění a architektonického navrhování. Stavba je říznutím do hmoty, je zcela novým a cizím organismem útočícím na kontext města; postup je podobný operaci nákazy. Přesto je umístěna rozvážně, téměř maskuje svůj vztah k městu, vytváří uzavřený veřejný prostor, který dosahuje intimní atmosféry a je odloučený od hlavních oblastí městských aktivit. Projekt zahrnuje obnovu stávající akademie spolu s rozšířením do dvou nových budov. Ve stavbě přiléhající ke staré akademii je umístěna aula, knihovna, výstavní prostor, bufet a zahradní terasa. Spojovací lávka s průsvitnou podlahou a stropem ze skleněných tvárnic vede mezi korunami stromů do ateliérové budovy, kde se nacházejí truhlářské a zámečnické dílny. Podle výkladu Kennetha Framptona odkazuje tento prvek na školu Bauhausu v Desavě, kde je mezi objemy dílen a čtyřpodlažní veřejnou částí položen také most. Návrh spočívá na vytváření prostředí, které by přispívalo ke společenskému ovlivňování mezi uživateli a budovou a vybízelo k neustálému dialogu. Toho je docíleno systémem komunikací, který v půdorysech převládá. Do celého komplexu je pouze jeden vstup. Jen jedna rampa vede do nově zbudované auly, knihovny a bufetu. Vzdušný most skrze koruny stromů je také jediným spojením do další části rozšíření školy. Sousedící patio je navržené jako zahrada pro sochy. Studenti i profesoři používají ty samé cesty vedoucí skrze různé fakulty: architektury, módní navrhování, malby a sochařství. Celý komplex je prostředím pro nepřetržitou komunikaci mezi studenty a profesory.
0 komentářů
přidat komentář

Více staveb od Wiel Arets