Siccardsburg

August Siccard von Siccardsburg

*6. 12. 1813Budapešť, Maďarsko
11. 6. 1868Klosterneuburg, Rakousko
Hlavní obrázek
Biografie
August Siccard von Siccardsburg byl významný rakouský představitel historismu a pozdního romantismu. Jeho dědeček Dominik Sicard působil na vídeňském Hlavním dělostřeleckém úřadu a v roce 1820 získal pro rodinu dědičný šlechtický titul. Otec Dominik Sicard von Sicardsburg byl pokladní kontrolor císařské národní banky. August von Siccardsburg vystudoval architekturu na vídeňské technické univerzitě, kde se v roce 1835 stal asistentem a pomáhal svému učiteli Peteru von Nobile. V letech 1839-43 podnikl se svým spolužákem a přítelem Eduardem van der Nüllem studijní cestu po západní Evropě. V roce 1843 se stal profesorem na vídeňské Akademii výtvarných umění. Svými pracemi i prostřednictvím svých žáků významně ovlivnil podobu vídeňské architektury v 19. století. Mezi jeho nejvýznamnější stavby patří budova vídeňské opery (1861-69). Von Siccardsburg zemřel ve věku 55 let na tuberkulózu.