Atelier zahradní a krajinářské architektury

Atelier zahradní a krajinářské architektury

Ateliér Sendler - Radilová - Babka

Hlavní obrázek
Ateliér byl založen v roce 1990. Navrhujeme parky, veřejný prostor, zahrady. Občasná intervence do krajiny. U atypických zakázek podíl i na jejich realizaci. Spolupracujeme s významnými architekty a umělci. Vše zábavnou formou ve svobodném přátelském prostředí. Práce ateliéru byla oceněna desítkami cen u nás i v zahraničí.

Jména partnerů: Zdeněk Sendler (1956), Václav Babka (1958), Lucie Radilová (1980), Radka Táborová (1981), Lýdia Šušlíková (1987), Barbora Kubická (1993), Júlia Bobríková (1994), Markéta Jurečková (1990), Kateřina Knotková (1993) a Charlie III. (2014).

Realizace a projekty